Translate
VložitHrady v České republice

Nalezeno celkem 73 památek

... zpět                 

Detail památky
Bělá
Hrad - hrádek, zřícenina a archeologické stopy
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Jesení­k

Bezděz
Bezděz
Jeden z nejvýznamnějších gotických hradu v Čechách. Postaven Přemyslem Otakarem II. v letech 1264-78. Po bitvě na Moravském poli zde byl vězněn mladý Vaclav II (vězeň na Bezdězu).
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Česká Lí­pa

Detail památky
Bílovice nad Svitavou
Hrad - hrádek Šumbera, zřícenina
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Brno-venkov

Bítov
Bítov
Původně gotický hrad založený v 11. století jako první z řetězce hradu na jižní hranici přemyslovského státu, v 17. století přestavěn na barokní opevněný zámek, v 19. století přestavěný novogoticky.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Znojmo

Bouzov
Bouzov
Původně středověký hrad - možné rodiště krále Jiřího z Poděbrad - romanticky přestavěný na konci 19. století pro arcivévodu Evžena Habsburského, velmistra Řádu německých rytířů.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Olomouc

Budyně nad Ohří
Budyně nad Ohří
Předchůdcem středověkého hradu, královský dvůr ze 13. století, byl chráněn vodním příkopem a močálovitým terénem u řeky Ohře. Přestavěn v pozdně gotickém slohu. Kolem roku 1585 renesanční úpravy.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Litoměřice

Buchlov
Buchlov
Hrad byl založen ve 13. století jako strategicky obranná pevnost a správní středisko se soudní pravomocí a tzv. loveckým právem. Králům patřil až do 16. století. Další majitelé hrad upravovali v duchu renesance a baroka.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Uherské Hradiště

Detail památky
Červená Hora
Hrad Červená hora, zřícenina
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Náchod

Detail památky
Domažlice
Pohraniční město a středisko Chodska.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Domažlice

Frýdštejn
Frýdštejn
Hrad - strážní hrádek Drábovna, zřícenina a archeologické stopy.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Jablonec nad Nisou

Grabštejn
Grabštejn
Gotický hrad přestavěný na renesanční zámek Stálé expozice Interiérová instalace z navrácených sbírek; Renesanční kaple sv. Barbory s nástěnnými malbami; Vývoj nábytku - instalace Severočeského muzea v Liberci.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Liberec

Detail památky
Hamr na Jezeře
Hrad Děvín
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Česká Lí­pa

Hasištejn
Hasištejn
Gotický hrad ze 14. století. V roce 1491 zde žil cestovatel a spisovatel B. Hasištejnský z Lobkovic. Tehdy byl kolem hradu vybudován nový obranný systém. Vystřídalo se zde několik majitelů a posléze začal hrad pustnout.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Chomutov

Detail památky
Helfenburk
Rozsáhlé zříceniny původně rožmberského gotického hradu ze 14. století. Roku 1593 prodán Petrem Vokem městu Prachaticím. Koncem 16. století uváděn jako pustý. Hrad obklopen valem, příkopem a mohutnými hradbami .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Strakonice

Helfštýn
Helfštýn
Zachovalá zřícenina mohutného hradu založeného asi kolem 13. století Hrad byl rozšířen ve 14. století o další silná opevnění, renesančně upraven v letech 1540-50 a roku 1656 zčásti rozbořen.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Přerov

Detail památky
Horšovský Týn
Ranné gotický biskupský hrad. Hrad a zámek je cenný tím, že po renesanční přestavbě po požáru v roce 1547 nebyl již později přestavován, až na drobné úpravy na konci 19. století .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Domažlice

Houska
Houska
Přemyslovský raně gotický hrad. V 16. století přestavěn na renesanční zámek. Kaple s původními malbami.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Česká Lí­pa

Detail památky
Hrad Lukov
Hrad Lukov je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů na Moravě. Dnes je z něj však jen zřícenina, která se však díky práci členů Spolku přátel hradu Lukova opět probudila do života.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Zlí­n

Cheb
Cheb
Rozsáhlý románský hrad (francká falc) z 12. století na místě slovanského Hradiště.. Opevnění hradu radikálně prestaveno na barokní pevnost.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Cheb

Jindřichův Hradec
Jindřichův Hradec
Rozsáhlá renesanční rezidence se středověkým jádrem. Roku 1773 poškozená požárem, obnovená na počátku 20. století. V letech 1976-1994 velkoryse rekonstruována. Velmi doporučujeme návštěvu.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Jindřichův Hradec

Detail památky
Kalich
Zřícenina hradu, který si nechal postavit Jan Žiška z Trocnova (Kalichu)
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Litoměřice

Karlštejn
Karlštejn
Vrcholně gotický hrad, založený ve 14. století Karlem IV. jako pevnost a rezidence zároveň. Byl určen k uchovávání Karlovy sbírky svatých relikvií a korunovačních klenotů.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Beroun

Kašperk
Kašperk
Kašperk je typickým hradem doby Karla IV., skládající se z věží a hradeb s nevelkým obytným prostorem. Výhodná poloha na úzkém, vysokém a strmém kopci z něj učinila nedobytnou pevnost.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Domažlice

Detail památky
Klenová
Hrad ze 13. století, renesančně rozšířen J. Harantem z Polžic a zámek ze 17. století upravený novogoticky v 19. století .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Klatovy

Kokořín
Kokořín
Hrad založený ve 14. století. Získal svou podobu až přestavbou na počátku 20. stol., kdy se stal kulturním vlasteneckým sídlem a zároveň i památníkem podnikatele V. Špačka.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Mělní­k

Detail památky
Komorní Hrádek
Hrad Čejchanův Hrádek, zřícenina a archeologické stopy
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Benešov

Kost
Kost
Mladejov v Čechách. Gotický hrad ze 14. století v Českém ráji, v blízkosti města Jičín 1. okruh Rod Kinských v Cechách tvoří rodinné portréty a obrazy jednoho z nejstarších šlechtických rodu 2. okruh Mučírna se zabývá trestním právem v 16. až 18. Století.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Jičí­n

Kostomlaty
Kostomlaty
Hrad Kostomlaty též znám také pod nesprávným názvem Sukoslav, leží nad obcí Kostomlaty pod Milešovkou. Zřícenina gotického hradu, postaveného pány z Rýzmburka počátkem 14. stol. V r. 1335 hrad koupil markrabě Karel (později Karel IV.) Roku 1434 dobyt husity. Koncem 16. stol. přestal sloužit jako panské sídlo, byl opuštěn a od poč. 17. stol. zpustl. Hrad je celoročně otevřen a v současné době zde funguje Občanské sdružení pro záchranu hradu Kostomlaty.www.sweb.cz/hradkostomlaty Na hradě se konají různé šermířské akce pro veřejnost.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Teplice

Detail památky
Košťálov
Mezi obcemi Třebenice - Sutom se nachází jeden z nevýraznějších středověkých hradů z 13.stol.-v souč. zřícenina, která stojí za návštěvu, neboť výhled je dokonalý. Jižně vystupuje z tabule dvouvěžový Hazmburk, který si při stejné cestě jako Košťálov v r.1833 nakreslil Mácha. Východně vidíme Labe, severozápadně Ovčín, za ním Lovoš a Radobýl, západně Lipská hora a kostel v obci Sutom, Hradišťany, Oltářík (s hrádkem na vrcholu) a vpředu vytěžené torzo Vršetína. Území je přírodní památkou se zajímavými stadii postupného osídlování skal vegetací a se zastoupením zvlášť chráněných druhů rost ... více info
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Litoměřice

Detail památky
Krakovec
Gotický hrad, upravovaný v 16. a 17. století, představuje jeden z vrcholu české hradní architektury 14. století, neboť se radí do období přechodu od kamenných hradu k mladším zámkům .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Rakovní­k

Detail památky
Krakovec
Zřícenina hradu ze 14.století.poslední útočiště Jana Husa před odjezdem do Kostnice.Na Krakovci se natáčel film Ať žijí duchové!
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Rakovní­k

Křivoklát
Křivoklát
Hrad Křivoklát je jedním z nejstarších a hradů českých knížat a králů. Poprvé zmiňovaný ve 12. století.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Rakovní­k

Kunětická hora
Kunětická hora
Archeologické průzkumy z posledních let dokládají existenci hradní stavby, jež tvořila dominantu Pardubicka již ve 14. století.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Pardubice

Landštejn
Landštejn
Mohutný hrad s románským jádrem, rozšířený pozdně goticky a renesančně. V roce 1771 zničen požárem a opuštěn.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Jindřichův Hradec

Detail památky
Ledeč nad Sázavou
Hrad založen ve 2. polovině 13. Století, mezi lety 1541 a 1556 přestavěn renesančně. Upravován v 17. století a po požáru roku 1879.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Havlíčkův Brod

Litice nad Orlicí
Litice nad Orlicí
Gotický hrad poprvé připomínaný roku 1304 byl v letech 1450-1468 přestavěný Jiřím z Poděbrad.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Ústí­ nad Orlicí­

Loket
Loket
Malebný gotický královský hrad, založený ve 13. století na místě starší románské stavby, rozšířen v době Václava IV. a upraven v 16. století. Částečně rozbořen v 19. století, kdy zde byla zřízena věznice.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Sokolov

Detail památky
Malenovice
Středověký hrad, vzdálený jen několik kilometru od centra Zlína (hradní interiéry, lovecké trofeje, vyhlídka z věže a noční prohlídka hradu) Stálé expozice Hrady jihovýchodní Moravy.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Zlí­n

Detail památky
Mořinka
Hrad Karlík
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Beroun

Nové Hrady
Nové Hrady
Rozlehlý gotický hrad Rožmberků, poničený husity a požárem roku 1467, znovu silně poškozen výbuchem střelného prachu roku 1573 a zemětřesením roku 1605. Obnoven a rozšířen barokně. V místě je ještě nový zámek a klášter servitů. Městečko i okolí stojí za návštěvu.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: České Budějovice

Detail památky
Nový Hrádek u Lukova
Rozsáhlá zřícenina gotického hradu, tvořená zadním a předním hradem. V 16. století renesančně rozšířen, v roce 1645 rozbořen Švédy a Opuštěn.. V 18. století část předního hradu upravena na lovecký zámeček .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Znojmo

Detail památky
Olomučany
Hrad Čertův hrádek, zřícenina
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Blansko

Pecka
Pecka
Hrad vznikl na počátku 14. století jako sídlo s pevným obranným systémem, na svou dobu neobvyklým. V 15. a 16. století přestavěn v renesančním slohu .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Jičí­n

Pernštejn
Pernštejn
Rozsáhlé reprezentativní sídlo, jeden z nejlépe dochovaných gotických hradu u nás. Vznikl v polovině 13. století, sídlo rodu pánu z Pernštejna, renesančně rozšířený, nevýrazně barokně, upravený klasicistně a romanticky.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Brno-venkov

Detail památky
Potštejn
Hrad založen rodem Drslavicu koncem 13. století, za doby loupeživého rytíře Mikuláše z Potštejna v roce 1339 obléhán a dobyt Karlem IV., následně spravován jako zboží královské .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Rychnov nad Kněžnou

Pražský hrad
Pražský hrad
Sídlo český knížat a králů. Jedna z nejvýznamnějších památek v Čechách.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Praha 1

Rabí
Rabí
Označován za nejrozsáhlejší hradní zříceninu v Čechách. Hradní areál je obehnán dělostřeleckým opevněním, které patří k nejvyspělejším obranným systémům své doby v Evropě.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Klatovy

Detail památky
Rácov

Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Jihlava

Detail památky
Rataje nad Sázavou
Hrad Pirkštejn
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Kutná Hora

Detail památky
Roštejn
Hrad s přilehlou zaHradou a zbytky opevnění. Lesnické muzeum.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Jihlava

Rožmberk
Rožmberk
Jeden z nejstarších hradu Vítkovců vybudovaný jako dvojhradí. Tzv. Dolní hrad je z poloviny 13. století, renesančně přestavěný a v 19. století upravený ve stylu anglické novogotiky.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Český Krumlov

Detail památky
Sezimovo Ústí
Hrad - hrádek Kozí Hrádek, zřícenina
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Tábor

Slezskoostravský hrad
Slezskoostravský hrad
První písemný doklad je z roku 1297. Postavila jej opolská knížata jako pohraniční pevnost proti českému státu. V 16. století renesanční přestavba na zámek .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Ostrava-město

Detail památky
Sloup v Čechách
Opevnění, založené ve 14. století Ronovci a vypálené roku 1639 Švédy Koncem 17. století zde měli působiště poustevníci. Po zrušení poustevny Josefem II. upravili Kinští objekt na romantické výletní místo .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Česká Lí­pa

Sovinec
Sovinec
Hrad založil rod Hrutovicu asi v roce 1334. Později majetek řádu německých rytířů. Rozsáhlá barokní pevnost. Za II. světové války zde byli drženi francouzští vojáci. Na konci války byl hrad vydrancován a zapálen. Po částečné rekonstrukci v 70. a 80. letech 20. století je zde stálá expozice a galerie.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Bruntál

Detail památky
Starý Jičín
Zřícenina rozsáhlého hradu založeného ve 13. století, renesančně rozšířeného Žerotíny. Opuštěn v 18. století. V současnosti postupně opravován. Území obce a její okolí lákalo k osídlení již v pravěku. Procházela tudy prastará spojnice od Jadranu k Baltskému moři, známá též jako jantarová cesta. Výrazná poloha Starojického kopce s možností přehledné kontroly širokého okolí přitahovala příslušníky různých pravěkých kultur. Svědčí o tom četné archeologické nálezy (pazourkové nástroje, ozdoby, keramika, žárové i kostrové hroby) z doby bronzové a laténské, které se vyskytují na kopci i ... více info
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Nový Jičí­n

Strakonice
Strakonice
Hrad byl založen v první třetině 13. století. Později se hrad změnil na johanitskou komendu. Bohatá expozice přístupná veřejnosti.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Strakonice

Detail památky
Střekov
Zřícenina gotického hradu ze 14. století, rozšířeného v 16. století Václavem Popelem z Lobkowicz. Za třicetileté války zpustošen, od 17. století Opuštěn.. Romanticky upraven v 19. století na výletní místo .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Ústí­ nad Labem

Sukoslav
Sukoslav
Hrad byl založen v průběhu 1. poloviny 14. století pány z Rýzmburka na místě původního slovanského hradiště. V první polovině 15. století byl částečně přestavěn, kdy došlo ke zvýšení a rozšíření hradního paláce. V roce 1434 byl dobyt Jakoubkem z Vřesovic.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Litoměřice

Detail památky
Sutom - kostel sv. Petra a Pavla
Zajímavý kostel stojí za zhlédnutí.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Litoměřice

Svojanov
Svojanov
Gotickou pevnost Přemysla Otakara II., chránící důležitou obchodní stezku, získal sňatkem s královnou Záviš z Falkenštejna. Proměnil Svojanov na skvělé sídlo, jež ho melo reprezentovat v evropském měřítku .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Svitavy

Špilberk
Špilberk
Hrad založen králem Přemyslem Otakarem II. kolem poloviny 13. stol. Hrad se stal postupně mohutnou barokní pevností. Proslul jako „žalář národů“. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Brno-město

Šternberk
Šternberk
Jádro hradu je středověké, na konci 19. století za držení Lichtenštejnů byl hrad částečně romanticky přestavěn. Cenné sbírky původního rodového muzea a bohatý mobiliář svezený z ostatních severomoravských zámků.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Olomouc

Švihov
Švihov
Pozdně gotický vodní hrad Puty Švihovského z Rýzmberka, vybudovaný na místě bývalé tvrze na přelomu 15. a 16. století. Po třicetileté válce neobýván, změněn na sýpku, v 19. století Opuštěn.. Po roce 1950 opravován .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Klatovy

Točník
Točník
Královský hrad Václava IV. z přelomu 14. a 15. století. Po renesančních úpravách za Vartemberku a Lobkoviců byl hrad užíván až do třicetileté války, během níž však zpustnul.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Beroun

Valdštejn
Valdštejn
Rodový hrad založený okolo roku 1260 v pískovcových skalách. V 18. století zde Valdštejnové vybudovali nevšední poutní místo s jedinečnou atmosférou v prostředí starých ruin rodového sídla, okolních lesů a skal.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Semily

Detail památky
Velhartice
Hrad založený na počátku 14. století, rozšířený pozdně goticky. Gotický palác a věž Putna spojuje světově unikátní gotický kamenný most. Později došlo k vestavbě pozdně renesančního palácového křídla s arkádami .
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Klatovy

Veveří
Veveří
Jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice. Původně zřejmě malý lovecký hrádek či pouze dvorec moravských markrabat je v pramenech poprvé připomínán roku 1213. Veveří jako kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před polovinou 13. Století. Probíhá rekonstrukce, přístupná je pouze část expozice.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Brno-venkov

Detail památky
Vrbno pod Pradědem
Hrad Freudenstein, zřícenina
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Bruntál

Vysoký Chlumec
Vysoký Chlumec
Hrad vystavěl v druhé polovině 14. století Purkart Strnad z Janovic. Později se dostalo chlumecké panství na dlouhá staletí do rukou šlechtického rodu Lobkowiczů. Chlumecký hrad postupně chátral. Hrad prošel v předcházejících letech celkovou rekonstrukcí ale dosud není veřejnosti přístupný. V podhradí je možno navštívit známý Lobkowiczký pivovar, založený v roce 1466. Výrazná dominanta kraje.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Pří­bram

Vyšehrad
Vyšehrad
Pověstmi opředené místo. Vztahují se k němu legendy o Přemyslu Oráči, o Libuši a další. Vyšehradský hřbitov slouží jako pohřebiště významných osobností českého národa od roku 1869. Jeho dominantou je čestná společná hrobka Slavín, která byla postavena v letech 1889 až 1893 architektem Antonínem Wiehlem a vyzdobena sochařem Josefem Maudrem.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Praha 2

Zvíkovské Podhradí
Zvíkovské Podhradí
Královský hrad založený ve 13. století, renesančně upraven. Od 17. století využíván hospodářsky, na počátku 19. století již zříceninou. Od roku 1840 postupně rekonstruován Schwarzenbergy.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Pí­sek

Žebrák
Žebrák
Hrad rodu Buzicu z konce 13. století, od roku 1336 královský. Válcová věž s vyhlídkou po okolí. Hladomorna, torzo paláce s pecním vytápěním, model hradu ve 13. století. Zbytky kaple sv. Apolináre a sv. Markéty.
Druh památky: hrady
Památka UNESCO: není
Okres: Beroun

... zpět                 

České hrady a zámky - kam na výlet, tipy na výlet       Copyright © 2007-2022 JN studio       Aktualizováno: 13.04.2019 14:27