Chrám svatého Víta

Chrám svatého Víta

Chrám svatého Víta je jedna z nejvýznamnějších historických památek v Praze a jedna z největších gotických katedrál v Evropě. Nachází se na Pražském hradě a je jednou ze symbolických dominant města.

Stavba chrámu byla zahájena v roce 1344 na popud Karla IV., krále římského a českého. Stavba se protáhla přes několik staletí a byla dokončena až v 20. století. Právě kvůli dlouhému trvání výstavby má chrám svatého Víta různé architektonické prvky a styly, zahrnující gotiku, renesanci, baroko a neogotiku.

Hlavními architekty chrámu byli Matyáš z Arrasu, Peter Parler a později i Josef Kranner. Chrám je známý svou nádhernou gotickou architekturou, zvláště pak zaoblenými oblouky, vysokými věžemi a rozsáhlými vitrážovými okny. Uvnitř se nachází mnoho hodnotných uměleckých děl, jako je svatovítský oltář, královská hrobka, zlatá brána a korunovační klenoty českých králů.

Chrám svatého Víta je také místem korunovace a pohřbu českých králů a královen. Turisté mohou navštívit chrám a prohlédnout si jeho bohatě zdobené interiéry, včetně vstupu do katedrály, chóru, kaple svatého Václava a královské krypty.

Chrám svatého Víta je významnou součástí Pražského hradu a jeho návštěva je neodmyslitelnou součástí prozkoumávání pražských historických památek.

Sdílejte na:
Posted in Praha and tagged , .