Zámek Žleby

Zámek Žleby byl založen pány z Lichtenburka v 2. pol. 13. století. Pozdější barokní a historizující změny jsou spjaty s knížecím rodem Auerspergu. V. K. Auersperg koncipoval své sídlo v duchu velkolepého romantismu. Zámek Žleby je skvělým tipem na výlet do Středních Čech. Tento zámek se nachází ve stejnojmenné obci, přibližně sedm kilometrů východně od […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Nové Hrady u Litomyšle

Zámek Nové Hrady u Litomyšle – rokokový zámek se zahradou byl vystavěný v letech 1774-1777 majitelem panství Janem Antonínem Harbuvalem Chamaré. V přízemí zámku je znovu otevřena stálá expozice nábytku ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Foto Prazak licence CC

pokračovat ve čtení ...

Hrad Švihov

Hrad Švihov – pozdně gotický vodní hrad Puty Švihovského z Rýzmberka, vybudovaný na místě bývalé tvrze na přelomu 15. a 16. století. Po třicetileté válce neobýván, změněn na sýpku, v 19. století Opuštěn.. Po roce 1950 opravován. Foto samsonet dodo licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Velhartice

Hrad Velhartice – hrad založený na počátku 14. století, rozšířený pozdně goticky. Gotický palác a věž Putna spojuje světově unikátní gotický kamenný most. Později došlo k vestavbě pozdně renesančního palácového křídla s arkádami. Foto Krabat77 licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Helfenburk u Bavorova

Hrad Helfenburk u Bavorova – rozsáhlá zříceniny původně rožmberského gotického hradu ze 14. století. Roku 1593 prodán Petrem Vokem městu Prachaticím. Koncem 16. století uváděn jako pustý. Hrad obklopen valem, příkopem a mohutnými hradbami. Foto MiPi licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Valdštejn

Hrad Valdštejn – rodový hrad založený okolo roku 1260 v pískovcových skalách. V 18. století zde Valdštejnové vybudovali nevšední poutní místo s jedinečnou atmosférou v prostředí starých ruin rodového sídla, okolních lesů a skal. Foto Prazak licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Šternberk

Hrad Šternberk – jádro hradu je středověké, na konci 19. století za držení Lichtenštejnů byl hrad částečně romanticky přestavěn. Cenné sbírky původního rodového muzea a bohatý mobiliář svezený z ostatních severomoravských zámků. Foto Lehotsky licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Brumov

Hrad Brumov – hrad postaven ve 13. století olomouckým biskupem jako opěrný bod při uherské hranici. Prováděny gotické a renesanční přestavby. Po roce 1626 postaveno barokní předhradí s bastiony. Po požáru v roce 1820 opuštěn. Foto AlStr licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Hořovice

Zámek Hořovice – barokní zámeček založený v 18. století k reprezentačním účelům šlechtické rodiny a komfortnímu bydlení. Pozdně klasicistní přestavbou v 19. století ztratily některé interiéry i exteriéry svůj barokní charakter. Foto Hadonos licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Benešov nad Ploučnicí

Zámek Benešov nad Ploučnicí – benešovský dvojzámek náleží k nejpozoruhodnějším příkladům saské renesanční zámecké architektury u nás. Oba původně jednotné zámecké komplexy byly zbudovány v průběhu 16. století příslušníky rodu pánu ze Salhausenu. Foto VitVit licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Vrchlabí

Zámek Vrchlabí – zámek byl vybudovaný v letech 1545-1546, patří k nejranějším stavbám renesančního stavitelství v Čechách. Budovy přiléhající k zámku sloužily dříve k hospodářským účelům. Zámek je dnes sídlem Městského úřadu. Pro veřejnost je přístupný jen zámecký park. Foto Stanislav Dusík licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Detenice

Zámek Detenice – původně goticko-renesanční tvrz přestavěná na pozdně barokní zámek, podle projektu architekta Z. Fiegerta. Jsou zde vidět gotické, renesanční a barokní fresky i rokokové a klasicistní štukové výzdoby a anglický park. Foto Jan Pešula licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Děčín

Zámek Děčín – zámek byl původně hradiště, v roce 1128 již zde stál gotický hrad. Po požárech v letech 1370-1444 byl v 16. století přestavěn renesančně. V 17. století přebudován na barokní zámek a poté klasicistně upraven. Foto František Šťastný licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Kravaře

Zámek Kravaře – jako tvrz je objekt uváděn v polovině 16. století. Dnešní barokní přestavba pochází z let 1720-1721. Barokní expozice, která navozuje atmosféru bydlení tehdejších majitelů zámku Eichendorffů v 18. století. Foto Honzak83 licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Střekov

Hrad Střekov – zřícenina gotického hradu ze 14. století, rozšířeného v 16. století Václavem Popelem z Lobkowicz. Za třicetileté války zpustošen, od 17. století opuštěn. Romanticky upraven v 19. století na výletní místo. Foto Jiří Komárek licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Nový Hrádek u Lukova

Nový Hrádek u Lukova – rozsáhlá zřícenina gotického hradu, tvořená zadním a předním hradem. V 16. století renesančně rozšířen, v roce 1645 rozbořen Švédy a opuštěn. V 18. století část předního hradu upravena na lovecký zámeček. Foto Hildegarda von Hildegardenburg licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Blovice

Zámek Blovice – původně středověká tvrz, na jejímž místě byl roku 1704 postaven zámek. Na konci 18. století za Krakovských z Kolovrat přestavěn, za Pálffyů v roce 1873 rozšířen a upraven novogoticky. V zámku sídlí muzeum. Foto Jik jik licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Svojanov

Hrad Svojanov – gotickou pevnost Přemysla Otakara II., chránící důležitou obchodní stezku, získal sňatkem s královnou Záviš z Falkenštejna. Proměnil Svojanov na skvělé sídlo, jež ho melo reprezentovat v evropském měřítku. Foto Marek Bartoníček licence Pixbay.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Loket

Hrad Loket – malebný hojně navštěvovaný gotický královský hrad, založený ve 13. století na místě starší románské stavby, rozšířen v době Václava IV. a upraven v 16. století. Částečně rozbořen v 19. století, kdy zde byla zřízena věznice. Na hradě je muzeum a hradní expozice. Foto Pakos licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Ploskovice: Poznejte sídlo posledního českého krále

Zámek Ploskovice – zámek ve stylu vrcholného baroka postaven v letech 1720-25 A. M. F. Toskánskou. Dnešní podoba zámku pochází z roku 1852. Dobová interiérová instalace pol. 19. století s nástropními malbami J. Navrátila. Jestli hledáte tip na výlet, který vás zavede do minulosti plné krásy, elegance a umění, pak je zámek Ploskovice tou pravou […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Strážnice

Zámek Strážnice – původně gotický hrad přestavěný na zámek Žerotínů, rozšířený barokně, upravený pozdně Klasicistně. Historická knihovna. Zámecká expozice jediná svého druhu ve střední Evropě – Nástroje lidové hudby v ČR. Foto Palickap licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Lipnice nad Sázavou

Hrad Lipnice nad Sázavou – jeden z nejmohutnějších českých hradu, založený na počátku 14. století Lichtenburky, přestavěný pozdně goticky, upravený renesančně i barokně. Rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní a hradní studnou. Expozice spisovatele Jaroslava Haška. Foto Dezidor licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Budišov

Zámek Budišov nad Budišovkou – zámek stojí na místě původní vodní tvrze ze 13. století, přebudované v 16. století na renesanční zámek. Dnešní podobu získal za výrazné přestavby v honosné barokní letní sídlo ve 20. letech 18. století. Na zámku je expozice Moravského zemského muzea. Foto Jiří Sedláček licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Velké Březno

Zámek Velké Březno – zámek vystavený v letech 1842-1854 podle plánu vídeňského stavitele Foerstera pro nejvyššího purkrabího českého království Karla, hrabete Chotka z Chotkova a Vojnína. Cenný přírodně-krajinářský park. Foto SchiDD licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Dolní Benešov

Zámek Dolní Benešov – zámek ze 16.století, přestavěný v 19. století. Regionální muzeum. Vedle cechovních insignií jsou zde vystaveny originály barokních soch Immaculaty a Jana Nepomuckého. Okolí zámku tvoří anglický park. Foto Palickap licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Slatiňany

Zámek Slatiňany – původní renesanční zámek z let 1580-1590 postavený stavitelem O. Avostalisem de Sala na místě staré tvrze (z konce 12. století) Expozice vývoje koňovitých, chovu koní a jejich využití ve společnosti. Foto Petr1888 licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Bítov

Hrad Bítov – původně gotický hrad založený v 11. století jako první z řetězce hradu na jižní hranici přemyslovského státu, v 17. století přestavěn na barokní opevněný zámek. V 19. století přestavěný novogoticky. Foto Zirland licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Špilberk

Hrad Špilberk – hrad založen králem Přemyslem Otakarem II. kolem poloviny 13. stol. Hrad se stal postupně mohutnou barokní pevností. Proslul jako „žalář národů“. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou. Foto Stanislav Dusík licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Vodní hrad Budyně nad Ohří

Vodní hrad Budyně nad Ohří – předchůdcem středověkého hradu, královský dvůr ze 13. století, byl chráněn vodním příkopem a močálovitým terénem u řeky Ohře. Přestavěn v pozdně gotickém slohu. Kolem roku 1585 renesanční úpravy. Foto Petr Kinšt licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Jenštejn

Hrad Jenštejn – hrad s válcovou věží. První písemná zmínka o tomto hradu pochází z roku 1341. Nejznámějším majitelem byl Jan z Jenštejna. V gotické věži zříceniny hradu je umístěna stálá expozice z dějin hradu. Foto Přemysl Otakar licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Házmburk

Hrad Házmburk vybudovali Lichtenburkové před rokem 1292. Roku 1335 jej získal Jan Lucemburský a vzápětí prodal Zbyňku Zajíci z Valdeka. Zajícové hrad prodali roku 1558 Lobkowiczům a od té doby chátral. Hazmburk či Házmburk je zdaleka viditelná zřícenina gotického hradu u vsi Klapý, 3,5 kilometru severozápadně od města Libochovice v okrese Litoměřice. Stojí na vrcholu […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště – původně pozdně renesanční zámek Václava Budovce z Budova. Za Valdštejnů přestavován do současné podoby. Definitivně byl zámek dokončen na počátku 18. století, kdy získal svůj nynější vzhled. Zámek Mnichovo Hradiště – historie Mnichovo Hradiště vzniklo ve 13. století v souvislosti s kolonizačními aktivitami nedalekého Kláštera Hradiště nad Jizerou. V 16. století […]

pokračovat ve čtení ...

Český Krumlov

Český Krumlov je jedním z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst v Jižních Čechách. Jeho historické centrum je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a nabízí mnoho památek a atrakcí pro turisty. Český Krumlov je malebné město v jižních Čechách, které má bohatou historii. Jméno města je odvozeno z německého výrazu „Krumme Aue“, což znamená „Křivý luh“. […]

pokračovat ve čtení ...

Hrad Lukov

Hrad Lukov je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších hradů na Moravě. Hrad vznikl již v 1. polovině 13. století. V době třicetileté války se hrad stal střediskem valašských povstání. V 18. století byl hrad opustěn. Dnes je z něj však jen zřícenina, která se však díky práci členů Spolku přátel hradu Lukova opět probudila do […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Buchlovice

Zámek Buchlovice – barokní zámek postavený na přelomu 17. a 18. století na způsob italské vily. Současnou podobu nabyl až v 20. letech 20. století adaptačními úpravami architekta Dominika Feye (1863-1950). Foto Pudelek licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Hořín

Zámek Hořín – jedno z nejkrásnějších zámeckých sídel v Čechách. Projektantem zámku postaveného v letech 1713 – 1720 byl František Maxmilián Kaňka. V roce 1742 byl Anselmem Luragem rokokově přestavěn. Zámek je v havarijním stavu a není veřejnosti přístupný. Foto Horakvlado licence CC.

pokračovat ve čtení ...