Hrad Kunětická hora

Hrad Kunětická hora

Hrad Kunětická hora – archeologické průzkumy z posledních let dokládají existenci hradní stavby, jež tvořila dominantu Pardubicka již ve 14. století. Kunětická hora je charakteristickou dominantou východočeského Polabí.

Hrad Kunětická hora

Hrad Kunětická hora

Hrad Kunětická hora – historie

Hrad stál na Kunětické hoře nejpozději ve druhé polovině 14. století.
Od roku 1421 patřila Kunětická hora k důležitým opěrným bodům stoupenců podobojí. Do roku 1423 uskutečnil přestavbu dávající Kunětické hoře podobu typického husitského hradu. Ze tří synů českého krále Jiřího z Poděbrad připadla po roce 1471 Kunětická hora Jindřichu staršímu z Minsternberka.

Hrad Kunětická hora

Hrad Kunětická hora

Za Viléma z Pernštejna a jeho synů Vojtěcha a Jana dochází v letech 1491 až 1548 k radikální přestavbě celého hradu.

Kunětická hora zaujímá výjimečné místo v dějinách hradní architektury výstavbou pernštejnského opevnění, které využívalo mohutných zemních valů a předsunutých dělostřeleckých rondelů. Kunětická hora představuje bez nadsázky jeden z vrcholů vývoje středověkého hradu v českých zemích, a i proto byl celý areál na počátku milénia prohlášen národní kulturní památkou.

Na sklonku třicetileté války, na podzim 1645, oblehlo Kunětickou horu švédské vojsko pod vedením generála Linharta Torstensona. Narychlo vyslaná vojenská jednotka z Pardubic nedokázala této přesile vzdorovat a hrad byl Švédy dobyt.

Hrad Kunětická hora

Hrad Kunětická hora

Vypleněný a vypálený podléhal rychle zkáze, kterou ještě uspíšila dlouhodobá těžba zdejšího kamene trvající až do počátku 20. století. Znamenala bohužel likvidaci západní a jihozápadní části hradu, která se na sklonku 19. století vinou narušené statiky zřítila do kamenolomu.

Teprve roku 1917 zakoupil pardubický Muzejní spolek. V roce 1920 se ustavilo Kunětické družstvo, které se záhy pustilo do nezbytných zabezpečovacích prací. Roku 1923 započala ambiciózní a v tehdejším Československu rozsahem nebývalá obnova památky podle projektu architekta Dušana Jurkoviče a architekta Jana Pacla. Na základě této jejich koncepce vznikla i vyhlášená restaurace.

V dobách první republiky patřila Kunětická hora k nejnavštěvovanějším tuzemským památkám. Od poloviny 70. let postupně uzavírány jeho jednotlivé části, až byl nakonec od roku 1981 z technických důvodů znepřístupněn hrad celý.

Po provedení nezbytných oprav paláce a rozsáhlém archeologickém průzkumu byl návštěvnický provoz na hradě obnoven na jaře roku 1993.

Kunětická hora - letecký pohled

Kunětická hora – letecký pohled

Hrad Kunětická hora – architektura

Gotický hrad s palácem a hranolovou, původně obytnou věží ve východní části areálu, a obrannou válcovou věží v západní části areálu. Vzhledem k rozsahu objektu nelze vyloučit skutečnost, že hrad byl královským majetkem (spekuluje se, že možným stavitelem mohl být král Václav II.). Písemné zmínky o existenci a podobě hradu z tohoto raného období se však nedochovaly.

Hrad Kunětická hora – informace pro turisty

Návštěvní doba je obvyklá od úterý do neděle s placenou prohlídkou.

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky v Pardubickém kraji? Zkuste to zde památky v Pardubickém kraji.

Sdílejte na:
Posted in Pardubický kraj and tagged .