Kostel svatého Havla ve Štolmíři

Kostel svatého Havla ve Štolmíři (součásti města Český Brod) je mohutná jednolodní barokní stavba, která byla postavena mezi roky 1710–1750 zkušeným zednickým mistrem Kristiánem Minedim. Dnes je kostel ve velmi špatném technickém stavu. Kostel svatého Havla ve Štolmíři – architektura Vstupní průčelí je rozčleněno pilastry, portálem, oknem a ukončeno volutovým štítem. Presbytář je zaklenutý elipsovitou […]

pokračovat ve čtení ...

Město Chrudim

Město Chrudim je město ve východních Čechách. Je druhým největším městem Pardubického kraje. Leží 110 km východně od Prahy, asi 11 km jižně od Pardubic a 120 km severozápadně od Brna. Žije zde přibližně 23 tisíc obyvatel. Město Chrudim bývala po staletí centrem Chrudimského kraje, který zhruba odpovídá dnešnímu kraji Pardubickému. Teprve v 19. století […]

pokračovat ve čtení ...

Kutná Hora

Historie Kutné Hory Kutná Hora, malé město v České republice, je známé svou bohatou historií. Jeho historie sahá až do 13. století, kdy bylo založeno jako hornické město. Kutná Hora se stala jedním z nejvýznamnějších středisek těžby stříbra v Evropě a její bohatství přitahovalo obchodníky a řemeslníky z celého světa. V průběhu 14. století se […]

pokračovat ve čtení ...

Chrám svaté Barbory v Kutné hoře

Chrám svaté Barbory v Kutné hoře – historie Chrám svaté Barbory v Kutné hoře je jedním z nejvýznamnějších památek tohoto města a láká každoročně tisíce turistů z celého světa. Jeho historie sahá až do 14. století, kdy byl postaven jako součást městského opevnění. První zmínky o chrámu svaté Barbory pocházejí z roku 1388, kdy byla […]

pokračovat ve čtení ...

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter Vyšší Brod – historie Cisterciácký klášter Vyšší Brod je jedním z nejvýznamnějších historických památek v České republice. Jeho historie sahá až do 13. století, kdy byl založen cisterciáckými mnichy. Klášter se nachází v jižních Čechách, nedaleko hranic s Rakouskem. Cisterciácký klášter Vyšší Brod – první zmínky o klášteře pocházejí z roku 1259, kdy […]

pokračovat ve čtení ...

Chrám svatého Víta

Chrám svatého Víta je jedna z nejvýznamnějších historických památek v Praze a jedna z největších gotických katedrál v Evropě. Nachází se na Pražském hradě a je jednou ze symbolických dominant města. Stavba chrámu byla zahájena v roce 1344 na popud Karla IV., krále římského a českého. Stavba se protáhla přes několik staletí a byla dokončena […]

pokračovat ve čtení ...

Pražský hrad

Pražský hrad je největší hradní komplex nejen v České republice, ale i ve světě. Nachází se na kopci nad řekou Vltavou a nabízí nádherný výhled na Prahu. Hrad byl založen v 9. století a od té doby prošel mnoha přestavbami a úpravami. Dnes je Pražský hrad sídlem prezidenta republiky a turistickou atrakcí. Pražský hrad – […]

pokračovat ve čtení ...

Po stopách Santiniho Žďár nad Sázavou

Po stopách Santiniho Žďár nad Sázavou – navštívíte nejzajímavější místa bývalého cisterciáckého kláštera – nynějšího zámku, která jsou spojena s výjimečným architektem Janem Blažejem Santini-Aichelem. Seznámíte se životem v cisterciáckého řádu, vstoupíte do osobního sídla opata – prelatury, navštívíte baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, zavítáte do obydlí mnichů – konventu, nahlédnete do studniční […]

pokračovat ve čtení ...

Katedrála sv. Petra a Pavla Brno

Katedrála sv. Petra a Pavla Brno Petrov vč. děkanství, konzistoří a kanovnických rezidencí. Katedrála svatého Petra a Pavla (zkráceně Petrov) je sídelním kostelem biskupa brněnské diecéze. Nachází se v Brně na vrchu Petrov v městské části Brno-střed v jihozápadní části katastrálního území Město Brno. Je národní kulturní památkou, patří k nejvýznamnějším architektonickým památkám jižní Moravy […]

pokračovat ve čtení ...

Vyšehrad

Vyšehrad je pověstmi opředené místo. Vztahují se k němu legendy o Přemyslu Oráči, o Libuši a další. Vyšehradský hřbitov slouží jako pohřebiště významných osobností českého národa od roku 1869. Jeho dominantou je čestná společná hrobka Slavín, která byla postavena v letech 1889 až 1893 architektem Antonínem Wiehlem a vyzdobena sochařem Josefem Maudrem.

pokračovat ve čtení ...

Zámecká fara Vidžín

Zámecká fara Vidžín – bývalé letní sídlo opata z Teplé Raymunda Šimonovského a v současnosti kulturní památka pochází z roku 1728. Naleznete ji 45 km severozápadně od Plzně nedaleko městečka Úterý v trojúhelníku lázeňských měst: Konstantinovy Lázně, Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Konají se zde luxusní svatby na úrovni. Foto Tusiman licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Nové Hrady u Českých Budějovic

Nové Hrady u Českých Budějovic – rozlehlý gotický hrad Rožmberků, poničený husity a požárem roku 1467, znovu silně poškozen výbuchem střelného prachu roku 1573 a zemětřesením roku 1605. Obnoven a rozšířen barokně. V místě je ještě nový zámek a klášter servitů. Městečko i okolí stojí za návštěvu.

pokračovat ve čtení ...

Sázavský klášter

Sázavský klášter – počátky kláštera sahají do doby kolem roku 1032, u jeho zrodu stáli sv. Prokop a kníže Oldřich. Z původních románských staveb byly odkryty jen základy, nynější pocházejí ze 14. století, zčásti přestavěné a upravené v době baroka a zejména kolem roku 1860. Původně klášter založený roku 1032. Od počátku 12. století klášterem […]

pokračovat ve čtení ...

Klášter Kladruby

Klášter Kladruby – benediktinský klášter založen roku 1115 knížetem Vladislavem I. Opatský chrám byl dostaven v roce 1233 jako dvouvěžová románská bazilika. V letech 1712-1726 přestavěn J. B. Santinim do barokně-gotické podoby. Foto Milada13 licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Klášter Zlatá Koruna

Klášter Zlatá Koruna – je klášter cisterciáků založený roku 1263 Přemyslem Otakarem II. jako obrana proti rožmberské rozpínavosti. Poničen husity, barokní úpravy. Zrušen Josefem II. Rekonstruován v letech 1909-1938. Foto MiPi licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Svatý Kopeček u Olomouce

Svatý Kopeček u Olomouce – monumentální chrám Navštívení Panny Marie, poutní místo. Chrám nechali postavit premonstráti v letech 1669-1670 na místě poutní kaple. Památkově chráněná poutní alej, včetně staveb a soch. Foto Lehotsky licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Klášter Plasy

Klášter Plasy – cisterciácký klášter založený ve 12. století knížetem Vladislavem II. Zničen husity. Obnoven barokně. Po roce 1826 bývalá prelatura upravena na zámeckou rezidenci knížat Metternichů. Foto Slleeper licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zelená hora Žďár nad Sázavou

Zelená hora Žďár nad Sázavou – původně cisterciácký klášter z roku 1252 přebudovaný na zámecký areál. V sousedství kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Foto gampe licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Svatá hora u Příbrami

Svatá hora u Příbrami – klášter založili roku 1647 jezuité. Svatá Hora je jedním z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě. Z Příbrami vedou na Svatou Horu schody dlouhé 450 m. Foto SchiDD licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Klášter Broumov

Klášter Broumov – barokní klášter, jeden z nejvýznamnějších klášterů v Čechách. Na Broumovském panství začala třicetiletá válka. Foto Vlach Pavel licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Třebíč: navštivte město plné jedinečných památek UNESCO

Třebíč je město v kraji Vysočina plné cenných památek. Nejvýznamnější z nich, Areál bývalého benediktinského kláštera s bazilikou sv. Prokopa a Židovské město se hřbitovem, jsou zapsány v prestižním Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Třebíč – historie Historie města sahá až do 11. století, kdy bylo založeno jako královské hradiště. První písemná zmínka […]

pokračovat ve čtení ...

Rakovník

Rakovník je malebné město nacházející se ve Středočeském kraji v České republice. Je známé svou bohatou historií, malebnými uličkami a architekturou. Pro turisty nabízí mnoho zajímavostí a atrakcí, včetně historických památek a kulturních zařízení. Následuje podrobnější informace o městě a jeho turistických atrakcích. Rakovník – historie Historie města sahá až do 12. století, kdy zde […]

pokračovat ve čtení ...