Hrad Trosky

Hrad Trosky

Hrad Trosky – zřícenina hradu založeného ve 14. století Vartenberky na dvou skalních sloupech. Opuštěn v 17. století, znovu objeven v období romantismu 19. století a nyní je postupně rekonstruován.

Hrad Trosky jsou zřícenina hradu na vrcholu stejnojmenného vrchu v katastrálním území obce Troskovice v okrese Semily v Libereckém kraji. Nachází se na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj a zároveň také Geoparku Český ráj.

Hrad je ve vlastnictví státu (správu zajišťuje Národní památkový ústav) a je přístupný veřejnosti. Od roku 2002 je zařazen mezi národní kulturní památky.

Trosky jsou symbolem Českého ráje a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku. V horních partiích vrchu leží chráněné území přírodní památky Trosky. Vrch je s nadmořskou výškou 511 metrů (kužel Panna) nejvyšším bodem Vyskeřské vrchoviny.

Nadmořská výška kuželu Baba dosahuje 502 metrů.

Hrad Trosky

Hrad Trosky

Hrad Trosky – historie

Hrad Trosky byl založen ve čtrnáctém století. Významnou roli sehrál během husitských válek, kdy patřil pánům z Bergova a spolu s dalšími hrady v okolí tvořil významnou oporu katolické strany.

Hrad Trosky v té době odolal dvěma obléháním a dobyt byl až v roce 1469 vojskem krále Jiřího z Poděbrad. Od druhé poloviny patnáctého století přestaly Trosky sloužit jako vrchnostenské sídlo. Patřily k panství hradu Kost a později ke Hrubé Skále.

V poslední třetině třicetileté války byl hrad střídavě obsazen a dobyt švédskými a císařskými oddíly. Po válce už nebyl udržován, a postupně se proměnil ve zříceninu.

Hrad Trosky

Hrad Trosky – hradní brána

Za zakladatele Trosek bývá považován Čeněk z Vartenberka. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1396.

Během husitských válek Trosky patřily spolu s Kostí, Kumburkem, Frýdštejnem, Bezdězem a Ralskem k pevným oporám katolíků, které zprostředkovávaly spojení mezi Čechami a lužickým Šestiměstím. Husité se o dobytí marně pokoušeli v letech 1424 a 1428.

Hrad Trosky i nedaleký Valdštejn proto oblehlo vojsko východočeského a boleslavského landfrýdu, ale Trosky se mu dobýt nepodařilo.

Jan z Bergova Trosky roku 1455 prodal Janu Zajícovi z Hazmburka na Kosti, který je připojil k panství hradu Kost.

Jan Zajíc z Hazmburka zemřel roku 1495 a o rok později i jeho syn Mikuláš.

Hrad Trosky - brána

Hrad Trosky – brána

Vrchnost na Troskách nesídlila už od druhé poloviny patnáctého století a na hradě žili pouze úředníci spravující panství.

Po smrti Albrechta Jana Smiřického v roce 1618 byly jeho statky zkonfiskovány a Trosky roku 1622 získal Albrecht z Valdštejna. Během třicetileté války hrad sloužil jako pevnost, kterou roku 1639 dobyli Švédové.

O rok později hrad dobylo císařské vojsko a posádky obou stran se na hradě střídaly až do roku 1648, kdy hrad naposledy dobylo a vypálilo císařské vojsko. Hrad poté pomalu chátral, ale v roce 1681 byl podle Bohuslava Balbína ve stavu, který bylo možné opravit.

Valdštejnové zříceninu vlastnili až do roku 1821, kdy ji prodali Janu Lexovi z Aehrentalu, který podle dobové módy zahájil úpravy zříceniny v duchu romantismu, ale jeho plány byly dokončeny jen z části.

V roce 1925 se zřícenina stala majetkem českého státu, ale už o dva roky dříve došlo z podnětu Klubu českých turistů k opravám obou věží, hradeb a bran. Další opravy pokračovaly v letech 1934–1935.

Ve druhé polovině dvacátého století probíhaly odborné zásahy s cílem staticky zabezpečit skalní masív a pozůstatky budov. V letech 1999–2000 bylo postaveno schodiště k věži Baba.

Hrad Trosky – architektura

Charakteristickou dominantu hradu tvoří dvojice věží na sopouších, mezi kterými je umístěno protáhlé hradní jádro se dvěma paláci. Podél severní strány jádra se táhlo hradbou opevněné předhradí. Podoba hradu je silně ovlivněná výjimečným staveništěm, ale přesto je v rozmístění budov patrná snaha o dosažení dvoupólové vyrovnanosti typické pro hrady dvoupalácového typu nebo dvouvěžové dispozice.

Nižší sopouch s věží Baba převyšuje úroveň prvního nádvoří o 47 metrů. Věž má šestiboký půdorys a interiér rozdělený příčkami na čtyři menší prostory. Vstupem v severní stěně se vcházelo do předsíně, ze které vedly vchody do dalších místností osvětlených velkými okny.

Ani jednu ze dvou vstupních kulisových bran nechránil příkop. Jedinou stavbou v předhradí byla dvouprostorová hospodářská budova v sousedství brány, v jejíž části se dochovaly pozůstatky pece. Hradní jádro mezi oběma věžemi vymezují hradby široké 1,5–2 metry a až patnáct metrů vysoké.

Hrad Trosky - turistická chata

Hrad Trosky – turistická chata

Hrad Trosky – informace pro turisty

Vítejte! Hrad Trosky je nádherná historická památka nacházející se v České republice.

Hrad Trosky je přístupný veřejnosti a nabízí prohlídky, které vás provedou interiérem a exteriérem.

Okolí památky je rovněž krásné a ideální pro krátké procházky. Je známé svou malebnou krajinou, což nabízí skvělou možnost pro odpočinek a relaxaci.

Otevírací doba a vstupné: Doporučuje se předem zkontrolovat aktuální otevírací dobu a ceny vstupného na oficiálních webových stránkách. Odkaz na oficiální stránky naleznete na konci článku.

Pamatujte, že informace se mohou časem měnit, proto je dobré si před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. Doufám, že si svou návštěvu užijete a odvezete si z ní spoustu krásných zážitků!

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde http://hrad-trosky.cz/cs.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky v Libereckém kraji? Zkuste to zde památky v Libereckém kraji.

Letecký snímek v záhlaví Foto Zdeněk Fiedler licence CC

Sdílejte na:
Posted in Liberecký kraj and tagged .