Hrad Kostalov zricenina Jencice palac

Košťálov – zřícenina hradu

Košťálov – zřícenina hradu – mezi obcemi Třebenice – Sutom se nachází jeden z nevýraznějších středověkých hradů z 13.stol.-v souč. zřícenina, která stojí za návštěvu, neboť výhled je dokonalý.
Jižně vystupuje z tabule dvouvěžový Hazmburk, který si při stejné cestě jako Košťálov v r.1833 nakreslil Mácha.
Východně vidíme Labe, severozápadně Ovčín, za ním Lovoš a Radobýl, západně Lipská hora a kostel v obci Sutom, Hradišťany, Oltářík (s hrádkem na vrcholu) a vpředu vytěžené torzo Vršetína.
Území je přírodní památkou se zajímavými stadii postupného osídlování skal vegetací a se zastoupením zvlášť chráněných druhů rostlin (např. koniklec luční český nebo hlaváček jarní). Přesný vznik hradu není znám, ale podle určitých znaků lze soudit na jeho vznik ve 14. stol. První zpráva o hradu není o jeho držiteli, nýbrž o jeho purkrabím Alešovi ml. ze Slavětína, jemuž (i jeho manželce) prý podle zprávy kronikáře Beneše z Veitmile v r. 1372 při bouřce blesk spálil špice škorní.

Sdílejte na:
Posted in Ústecký kraj and tagged .