Město Chrudim

Město Chrudim

Město Chrudim je město ve východních Čechách. Je druhým největším městem Pardubického kraje. Leží 110 km východně od Prahy, asi 11 km jižně od Pardubic a 120 km severozápadně od Brna. Žije zde přibližně 23 tisíc obyvatel.

Město Chrudim bývala po staletí centrem Chrudimského kraje, který zhruba odpovídá dnešnímu kraji Pardubickému. Teprve v 19. století byla velikostně i významem předstižena Pardubicemi, které těžily z dopravně výhodnější polohy na Labi a na hlavní železnici.

Historický dům

Historický dům

Město Chrudim – historie

První doklady o osídlení území města jsou doloženy archeologickými materiály z přelomu 5.–4. tisíciletí př. n. l., kdy na okraji dnešního města existovalo hradiště Pumberka.

Z dosavadního hradiště roku 1263 kolonizačním úsilím Přemysla Otakara II. vzniklo pravé středověké město. V Chrudimi stával v této době hrad.

Historický dům

Historický dům

Roku 1421 se město po porážce táborskými a pražskými vojsky připojilo k husitům. Mimořádný rozkvět zaznamenalo kolem roku 1527. V roce 1567 byl v královských městech prováděn soupis domů, v Chrudimi jich tehdy bylo 480.

V roce 1620 bylo město Chrudim tvrdě postižena za své sympatie k českému králi Fridrichu Falckému. V době hospodářského úpadku se intenzivně rozvíjelo působení jezuitského řádu, a to až do sklonku 18. století.

Historický dům

Historický dům

V období industrializace 19. století vznikla Wiesnerova strojírenská továrna (roku 1855), vlastněná Františkem Wiesnerem, a v roce 1876 Popperova továrna na obuv podnikatele B. L. Poppera.

Po druhé světové válce se v těchto původních podnicích utvářejí dva velké průmyslové závody Transporta a Evona. Až do roku 2002 bylo město sídlem okresního úřadu.

Barokní sochy

Barokní sochy

Město Chrudim – památky

Město Chrudim má zachovanou středověkou strukturu s památkově významnou zástavbou se starými hradbami a bylo roku 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou.

Zde uvádíme nejvýznačnější památky města Chrudimi.

Budovy Muzea – sídlo Chrudimské besedy a Regionálního muzea v Chrudimi

Městské muzeum

Městské muzeum

Městské muzeum

Městské muzeum

Městské muzeum

Městské muzeum

Městské muzeum

Městské muzeum

 Městské muzeum socha rodáka Josefa Ressela

Městské muzeum socha rodáka Josefa Ressela

Městské muzeum

Městské muzeum

Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí

Na Resslově náměstí stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie. Doba založení a postavení není známa. Jeho východní část však pravděpodobně stála již kolem roku 1340. Novogotickou podobu získal úpravou stavitele Františka Schmoranze staršího v letech 1857–1879.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sloup Proměnění Páně na Resselově náměstí

Novoměstská kašna s barokními sochami původně umístěnými na parapetu schodiště před kostelem Nanebevzetí panny Marie na hlavním náměstí. Barokní schodiště bylo zrušeno při neogotizaci prováděné Františkem Schmoranzem. Jeho zbytky a zejména sochy pak byly použity při výzdobě Novoměstské kašny.

Kostel svaté Kateřiny

Na Kateřinském předměstí stojí kostel svaté Kateřiny ze 14. století zasvěcený sv. Kateřině Alexandrijské. Od roku 1421 byl kostelem farním, od 16. století je kostelem filiálním. Při požáru v roce 1850 shořela střecha a 42 metrů vysoká věž. Po rekonstrukci byl vysvěcen v roce 1888.

Kostel svaté Kateřiny

Kostel svaté Kateřiny

Město Chrudim – Stará radnice

Stará radnice

Stará radnice

Mydlářovský dům – umístěno Muzeum loutkářských kultur

Mydlářovský dům - muzeum loutkářství

Mydlářovský dům – muzeum loutkářství

Mydlářovský dům - muzeum loutkářství

Mydlářovský dům – muzeum loutkářství

Růžovka (dívčí škola)

současná budova Gymnázia Josefa Ressela – tato neorenesanční budova byla zbudována Kongregací školských sester III. řádu sv. Františka v roce 1898. Před školou je socha Jana Husa.

Růžovka

Růžovka

Růžovka  socha Jana Husa

Růžovka socha Jana Husa

Široké schody

Široké schody

Široké schody

Široké schody

Široké schody

Široké schody

Široké schody

Město Chrudim – informace pro turisty

Vítejte! Město Chrudim je nádherná městská historická rezervace a nacházející se v České republice.

Okolí Chrudimi je rovněž krásné a ideální pro krátké procházky. Je známé svou malebnou krajinou, což nabízí skvělou možnost pro odpočinek a relaxaci.

Historický portál

Historický portál

Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách města. Odkaz na oficiální stránky naleznete na konci článku.

Pamatujte, že informace se mohou časem měnit, proto je dobré si před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. Doufám, že si svou návštěvu užijete a odvezete si z ní spoustu krásných zážitků!

Historický dům

Historický dům

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde http://chrudimsky.navstevnik.cz/.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky v Pardubickém kraji? Zkuste to zde památky v Pardubickém kraji.

Sdílejte na:
Posted in Pardubický kraj and tagged , , .