Sazava Monastery aerial view crop

Sázavský klášter

Sázavský klášter – počátky kláštera sahají do doby kolem roku 1032, u jeho zrodu stáli sv. Prokop a kníže Oldřich. Z původních románských staveb byly odkryty jen základy, nynější pocházejí ze 14. století, zčásti přestavěné a upravené v době baroka a zejména kolem roku 1860.

Původně klášter založený roku 1032. Od počátku 12. století klášterem benediktinů. Vypálen husity a obnoven v 16. století. Klášter zrušen Josefem II., posléze přestavěn na novorenesanční zámek.

Foto Zdeněk Fiedler, edited by Pavel Hrdlička (Packa) licence CC

Sdílejte na:
Posted in Středočeský kraj and tagged .