Tuchoraz tvrz

Tuchoraz

Tuchoraz – vstupní brána je 20m vysoká na téměř čtvercovém půdorysu o rozměrech 8,4×9,6m. V průčelí věže je umístěna deska upomínající na majitele a stavitele. V přízemí vstupní brány je unikátní křížová klenba. Vedle vstupu je patrná montážní jáma, ve které byl kdysi umístěn mohutný mechanismus zajišťující bránu padacím mostem. Do pater věže se vstupuje krytým, částečně do pláště zapuštěným, točitým kamenným schodištěm. V prvním patře se nachází hladká štuková klenba bez ozdob. V plášti jsou dvě okna. Druhé patro věže sloužilo asi k reprezentačním ůčelům. Je velmi zdobné. Všechny čtyři okna jsou vybavená prostornými kamennými sedýliemi. Stěny jsou zdobeny častečně zapuštěnými mělce rýhovanými sloupy, po vzoru antiky. Strop je zakončen obkročnou hvězdovou klenbou, v jejímž svorníku je symbol landštejnské růže. Klenba je velmi podobná té ze svatováclavské kaple v chrámu Sv.Víta na Pražském hradě. Spekuluje se, že obě snad stavěl stejný mistr, Parléřův žák. Zajímavostí je jeden z posledních funkčních prevétů (výsernic) dnes by se řeklo záchodů, na českých hradech. Pod bílou přemalbou okenních sedýlií byly odkryty nápisy z 16. a 17. století. Dříve bylo na věži ještě jedno hrázděnné polopatro. Dnes je věž zakončena barokní mansardovou střechou. Věž je velmi pěknou stavební ukázkou pevnostní fortifikace pozdního středověku. Podrobnosti o památce najdete na: http://tuchoraz.xf.cz

Sdílejte na:
Posted in Středočeský kraj and tagged .