Zámek Blatná

Zámek Blatná

Historie Zámku Blatná

Zámek Blatná je jedním z nejvýznamnějších historických památek v jižních Čechách. Jeho historie sahá až do 13. století, kdy byl postaven jako tvrz. Zámek Blatná – z původní tvrze rodu Bavorů vybudoval Zdeněk z Rožmitálu před rokem 1400 kamenný gotický vodní hrad, tvořící jádro dnešní dispozice. Hrad byl v letech 1520-1530 přestavěný na renesanční sídlo. Rozsáhlý zámecký park.

Archeologické nálezy ukazují, že nevelký pahorek uprostřed blat (od blat má Blatná svůj název), byl osídlen již v prehistorických dobách. Koncem 7. a zejména v 8. století se na Blatensku začínají objevovat Slované. K souvislému slovanskému osídlení však došlo až ve 2. polovině 10. století.

Osada Blatná vznikla díky staré významné dálkové a obchodní cestě, která spojovala Sušici s Horažďovicemi, a v tomto místě překračovala říčku Lomnici. První historická zmínka o Blatné pochází z roku 1235, kdy je tehdejší tvrz poprvé písemně zmíněna. Někdy bývá nejstarší období blatenského hrádku spojováno, jak je tomu někdy i u jiných hradů na našem území, s rytířským řádem Templářů, o čemž vznikaly i pověsti. Písemné zprávy ale dokládají držbu Blatné světskými feudály. Pravděpodobnější by mohlo být působení rytířského řádu Johanitů sídlících na strakonickém hradě, patřícím Bavorům ze Strakonic, kteří získali Blatnou ve druhé polovině 13. století.

Předpokládá se, že právě první Bavorové sídlící na Blatné se nespokojili s užíváním převážně dřevěného opevněného komplexu, ale začali s jeho přebudováním ve výstavnější sídlo, obehnané zděnou hradbou chránící dva paláce proti sobě stojící. Přirozená obrana hradu, okolní bažiny, začala být proměňována v souvislé vodní opevnění, které ovšem do dnešní podoby dovedli až pozdější majitelé. Asi v roce 1299 lze již Blatné připisovat charakter opravdového hradu.

Za prvního držitele Jana z Rožmitálu bylo původní románské sídlo rázně přestavěno a Blatná se stala gotickou pevností s fortifikovanou vstupní věží. Zejména Jaroslav Lev, který se v písemných pramenech jako majitel Blatné objevuje od roku 1446, zastával vysoké státní funkce. Byl příbuzným krále Jiřího z Poděbrad, obratný diplomat a velmi vzdělaný člověk. Stál mimo jiné v čele českého mírového poselstva čtyřiceti českých pánů a rytířů, jež putovalo ve letech 1465 až 1467 po evropských dvorech.

Jaroslavův syn, Zdeněk Lev, zastával roku 1508 úřad nejvyššího purkrabího na dvoře krále Vladislava Jagellonského. Miloval přepych a pro svou reprezentaci zvyšoval výstavnost svých sídel. Jeho nejvýraznější stavební akcí bylo přebudování jihozápadního paláce na třípatrový skvostný goticko-renesanční tzv. Rejtův palác.

K jeho vybudování pozval na zámek Blatná proslulého stavitele Benedikta Rejta. Benedikt Rejt již dříve působil v královských službách, k jeho dílům patří i Vladislavský sál na Pražském hradě, stejně jako chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.

Stavovské povstání v letech 1618 až 1620 a třicetiletá válka však přerušily zvelebování blatenského panství. Za povstání byl hrad vydrancován až na holé zdi armádou vzbouřených českých stavů, vedenou Mansfeldem, a stejná pohroma stihla i městečko s jeho obyvateli.

Dědicem se stal Jan František hrabě Krakovský z Kolovrat, syn Anny Kateřiny, sestry zesnulého Františka Ignáce. Vzápětí však panství zámek Blatná prodal hraběnce Ernestině Serenyiové, a původem maďarští Serenyiové tak drželi Blatnou od roku 1695 až do konce 18. století. S novou vrchností se přihlásila nová, tentokrát již barokní epocha.

V držení Václava Karla a jeho potomků setrval zámek Blatná, s vynuceným přerušením v době komunistické éry, až do současnosti. Za Františka (Franz) Hildprandta došlo k nákladné adaptaci zámku, směřující k vytvoření reprezentativního sídla, poskytujícího ovšem zároveň pohodlné bydlení. Poté, za Roberta Hildprandta, prošel zámek Blatná v letech 1850 až 1856 novogotickými úpravami v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova, které stavbě víceméně daly její současný charakter.

Po roce 1991 se panství vrátilo do rukou rodiny Hildprandtových, konkrétně manželky Bedřicha Hildprandta (zemřel v roce 1981 v Německu) Cornelie a jejich dvou dcer Josefiny a Jany. Současní majitelé se intenzivně zabývají jeho obnovou a zpřístupněním pro návštěvníky.

Zámek Blatná je důležitou součástí kulturního dědictví jižních Čech. Jeho historie je bohatá a proměnlivá, a to se odráží i v jeho architektuře. Každá přestavba přinesla nové prvky a obohatila jeho vzhled. Dnes je zámek oblíbeným cílem turistů, kteří sem přijíždějí obdivovat jeho krásu a poznávat jeho historii.

Zámek Blatná je důkazem bohaté historie tohoto regionu. Jeho proměny a přestavby odrážejí různé architektonické styly a vkus jednotlivých majitelů. Díky jeho otevření veřejnosti můžeme dnes obdivovat jeho krásu a poznávat jeho historii. Zámek Blatná je skutečně jedinečným místem, které stojí za návštěvu.

Celkově je architektura zámku Blatná dokonalým příkladem renesančního stylu. Jeho symetrie, harmonie a bohatá výzdoba jsou důkazem mistrovství stavitelů a umělců té doby. Zámek Blatná je důležitou kulturní památkou a turistickou atrakcí, která přitahuje návštěvníky z celého světa.

Kulturní akce na Zámku Blatná

Zámek Blatná je jedním z nejvýznamnějších historických památek v jižních Čechách. Jeho bohatá historie a architektonická krása přitahují každoročně tisíce návštěvníků. Kromě prohlídek a výstav nabízí zámek také širokou škálu kulturních akcí, které oživují jeho prostředí a přinášejí zábavu a radost návštěvníkům.

Kromě divadelních představení, hudebních festivalů a výstav se na Zámku Blatná konají také různé tematické akce. Například historické slavnosti, které přenášejí návštěvníky do minulosti a ukazují jim život a kulturu z doby, kdy zámek ještě sloužil jako sídlo šlechtické rodiny. Na historických slavnostech se mohou návštěvníci setkat s rytíři, šermíři, trhovci a dalšími postavami z minulosti, a tak se dozvědět více o historii a tradicích regionu.

Kulturní akce na Zámku Blatná jsou skvělou příležitostí pro návštěvníky, aby si užili nezapomenutelný zážitek a poznali bohatou historii a kulturu tohoto místa. Bez ohledu na to, zda máte rádi divadlo, hudbu, výtvarné umění nebo historii, na Zámku Blatná najdete něco, co vás zaujme. Přijďte a objevte krásu tohoto historického místa a užijte si kulturní akce, které zde probíhají.

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://www.zamek-blatna.cz/.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky v Jihočeském kraji? Zkuste to zde památky v Jihočeském kraji.

Sdílejte na:
Posted in Jihočeský kraj and tagged .