Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad Labem: Navštivte Karla I. Habsburského!

Zámek Brandýs nad Labem - historie zámku sahá do počátku 14. století, kdy na tomto místě nechal Jan z Michalovic postavit tvrz na ochranu říčního přechodu na důležité pražskolužické obchodní cestě. Postupně se tvrz rozrostla na hrad a později na zámek.

Brandýs nad Labem je hrad přestavěný na zámek v souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (okres Praha-východ) na vyvýšené terase na levém břehu řeky Labe. Zámek je chráněn jako kulturní památka, v roce 2017 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad Labem - historie

Přes Brandýs nad Labem a Starou Boleslav procházela v raném středověku důležitá zemská stezka z Prahy směrem na sever. Zdejší brod byl nejprve opatřen strážištěm a později tvrzí. V letech 1468–1493 držel panství Jan Tovačovský z Cimburka, který sem přemístil správní centrum svého panství a k tomuto účelu také přestavěl tvrz na hrad.

Rod Krajířů z Krajku počal s jeho přeměnou v renesanční zámek pod vedením stavitelů Matteo Borgorelliho a po něm Ettore Vaccaniho. Renesanční přestavba pokračovala i za královské komory v letech 1547–1572.

Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad Labem

V letech 1547 až 1860 byl pak zámek v majetku královské komory a příležitostným venkovským sídlem členů habsburského rodu. Ti pokračovali s jeho zásadní úpravou na honosné renesanční sídlo a vtiskli mu tak jeho dnešní podobu.

Na zámku rádi pobývali císaři Ferdinand I. a Maxmilián II. a především Rudolf II. Ti pokračovali v jeho dalším rozšiřování. Stěny zámku byly postupně pokrývány sgrafitovou výzdobou. K zámku patří rozsáhlá zahrada italského typu s letohrádkem, míčovnou, bohatě zdobenou balustrádou se sochami a kašnami, které zásoboval dřevěný vodovod.

Zámek byl oblíben zejména díky přilehlému obrovskému loveckému revíru mezi Mělníkem a Jizerou. Kromě obvyklé zvěře zde žili jeden čas i zubři a stádo bílých jelenů, dar ruského cara Petra I.

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku

Roku 1813 se na brandýském zámku sešli tři panovníci: rakouský císař František I., pruský král Fridrich Vilém III. a ruský car Alexandr I., aby tu připravili úder proti Napoleonovi.

V letech 1860–1915 byl zámek v držení lotrinských Habsburků, konkrétně Leopolda II. Toskánského a jeho syna Ludvíka Salvátora. Posledním habsburským majitelem zámku byl poslední rakouský císař a český král Karel I. V Brandýse a ve Staré Boleslavi Karel už od mládí často pobýval a sloužil v místním gardovém dragounském pluku.

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku sgrafita

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku sgrafita

Do Brandýsa přijel na podzim roku 1911 i s novomanželkou Zitou na svatební cestu. Arcivévodský pár byl přivítán slavobránou na mostě, vlajkami a blikající korunou na náměstí.

Po roce 1919 převzal zámek československý stát jako konfiskát habsburského majetku.

Město jej obdrželo do svého majetku až v roce 1995. To zahájilo jeho celkovou rekonstrukci s cílem zpřístupnit jej veřejnosti.

V roce 2004, v roce sedmisetletého výročí svého založení, byl zámek Brandýs nad Labem s novou historickou expozicí slavnostně otevřen.

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku sgrafita

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku sgrafita

Zámek Brandýs nad Labem - architektura

Vstup do původního hradu byl řešen neobvyklým způsobem.

Příkop je na severní straně uzavřen hradbou s kulisovou bránou (naproti kamennému mostu a bývalému brodu), kterou příchozí vstoupil do příkopu a prošel jím podél východního křídla až k jižnímu průčelí. Odtud mohl vstoupit buď do předhradí, nebo pokračovat dále do města.

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku sgrafita

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku sgrafita

Čtveřice zámeckých křídel obklopuje vnitřní nádvoří, na jehož západní straně se nacházejí arkády. Dominantou je čtverhranná věž v severozápadním nároží, jejíž dochovaná podoba je výsledkem novogotické přestavby z roku 1873, kdy byla její horní patra zbořena, nově postavena a zastřešena stanovou střechou z polévaných tašek.

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku sgrafita

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku sgrafita

Na fasádách všech budov se dochovalo několik vrstev figurálních a ornamentálních sgrafit. Zásadní renesanční úpravy architektury, spojovací chodbu a systém terasových zahrad s kamennými kašnami navrhl pro císaře Rudolfa II. ve 2. polovině 80. let 16. století Giovanni Gargiolli.

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku sgrafita

Zámek Brandýs nad Labem - nádvoří zámku sgrafita

Zámek Brandýs nad Labem - informace pro turisty

Vítejte! Zámek Brandýs nad Labem je nádherná historická památka nacházející se v České republice.

Zámek Brandýs nad Labem je přístupný veřejnosti a nabízí prohlídky, které vás provedou interiérem a exteriérem.

V Zámku Brandýs nad Labem najdete také různé expozice, které vás provedou životem v minulosti. Expozice zahrnují různé tematické okruhy, jako je historie zámku, lovecká trofeje, historické zbraně a mnoho dalšího.

Od roku 2002 se v zámku každoročně na konci dubna koná Audience u císaře Karla I., slavnost ke cti blahoslaveného posledního českého krále Karla I.

Audience se účastní významní hosté, historici, členové diplomatického sboru, vysocí představitelé armády, církve a vojenských a špitálních řádů, členové české a evropské šlechty a potomci Přemyslovců v čele s rodinou habsbursko-lotrinskou.

Významným hostem byl také korunní princ Oto Habsburský, který se účastnil Audience v letech 2006 a 2008, nebo jeho syn Karel, současná hlava habsbursko-lotrinského rodu, s dcerami Glorií a Eleonorou.

V roce 2013 byla Audience věnována připomínce 200. výročí brandýského setkání tří panovníků, císaře Františka I., cara Alexandra I. a krále Fridricha Viléma III.

Otevírací doba a vstupné: Doporučuje se předem zkontrolovat aktuální otevírací dobu a ceny vstupného na oficiálních webových stránkách. Odkaz na oficiální stránky naleznete na konci článku.

Pamatujte, že informace se mohou časem měnit, proto je dobré si před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. Doufám, že si svou návštěvu užijete a odvezete si z ní spoustu krásných zážitků!

Zámek Brandýs nad Labem - kamenná mísa v zámeckém parku

Zámek Brandýs nad Labem - kamenná mísa v zámeckém parku

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://www.brandyszamek.cz/.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky ve Středočeském kraji? Zkuste to zde památky ve Středočeském kraji.

Sdílejte na:
Posted in Středočeský kraj and tagged .