Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec – raně gotický hrad, založen 1280, do zámecké podoby byl přestavován na počátku 16. a 17. století, další úpravy v empírovém slohu byly provedeny v 1. polovině 19. století.

Hrubý Rohozec (německy Großrohosetz) je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné městské části na severozápadním okraji města Turnova. Zámek je od roku 2002 chráněn jako národní kulturní památka, kterou spravuje Národní památkový ústav, a je přístupný veřejnosti.

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec – historie

Hrad Rohozec byl založen kolem roku 1280 zřejmě Jaroslavem z Ralska a jeho synem Havlem Rybou z Lemberka z rodu Markvarticů. Od sedmdesátých let 14. století hrad náležel Markvartovi z Vartenberka, který napadal kvůli osobním sporům lužické sousedy. To vzbudilo nevoli krále Václava IV. Ten jeho hrady (Žleby, Zbiroh, Rohozec) obsadil, Markvarta uvěznil a majetek mu zabavil. Královské komoře hrad patřil do roku 1422, kdy ho získali páni z Michalovic. Za husitských válek byl majitelem Jan Kruhlata z Michalovic, který jako katolík podporoval krále Zikmunda proti husitům. Jan Žižka Turnov zapálil roku 1424, ale o osudu Rohozce samého tehdy zprávy nejsou.

Zámek Hrubý Rohozec - věž a brána zámku

Zámek Hrubý Rohozec – věž a brána zámku

Přestavba hradu na zámek

Od roku 1468 vlastnil hrad Jan Tovačovský z Cimburka, po něm ho zdědila jeho ovdovělá manželka Johanka z Krajku, známá svojí podporou Jednoty bratrské. Johanka zahájila roku 1506 přestavbu, v níž pokračovali Jan ze Šelmberka a Kunrát Krajíř z Krajku. Roku 1516 získal hrad dnešní půdorys.

Od roku 1534 vlastnili hrad opět Vartenberkové. Karel z Vartenberka přeměnil hrad celkovým zvýšením a dílčími přestavbami na zámek. Východní křídlo bylo prolomeno otevřenou arkádou, zámecká průčelí získala sgrafitovou výzdobu a stará gotická věž byla včleněna do východního paláce.

Zámek Hrubý Rohozec -  brána zámku

Zámek Hrubý Rohozec – brána zámku

Sedmnácté století

Po porážce českých vojsk na Bílé hoře připadl zámek Albrechtu z Valdštejna. Ten daroval Rohozec svému válečníkovi Mikuláši Desfoursovi z původně francouzského šlechtického rodu Desfoursů. Za vlastnictví rodu Desfoursů dostal Rohozec přídomek Hrubý, na rozlišení od blízkého statku a vsi Malý Rohozec. Mikulášův syn Albrecht Maxmilián začal roku 1675 s barokní přestavbou zámku. Do jižního paláce byla vestavěna raně barokní kaple probíhající dvěma patry budovy.

Zámek Hrubý Rohozec -  nádvoří zámku

Zámek Hrubý Rohozec – nádvoří zámku

Klasicistní a empírové úpravy

Desfoursové dali v 19. století zámku dnešní podobu. Počátkem století byly odstraněny dřevěné pavlače v druhém patře a nahrazeny vnitřní komunikací. Došlo k zazdění arkád a nejvyšší patro východní věže bylo sneseno. Jídelna byla vybavena novogoticky. Na pracích se po roce 1822 podílel především český architekt Jan Filip Joendl, který také zámek opatřil klasicistními omítkami. Romantické prvky zasáhly především interiéry zámku.

Zámek Hrubý Rohozec -  brána architektonický detail

Zámek Hrubý Rohozec – brána architektonický detail

Novodobé dějiny

Šlechtický rod Desfoursů vlastnil zámek až do roku 1946, kdy byl vyvlastněn státem na základě Benešových dekretů. Jeho posledním soukromým majitelem byl Karel Des Fours Walderode (1904–2000), kterému bylo v roce 1947 vráceno československé občanství, ale majetek již nikoliv, protože z Československa emigroval po únoru 1948.

Po sametové revoluci se Karel Des Fours Walderode do Československa vrátil, opět mu bylo vráceno československé občanství a zahájil snahu o restituci majetku, který mu byl v roce 1946 vyvlastněn, včetně zámku Hrubý Rohozec. Snahy o restituci vedly k dlouhodobým soudním sporům, ve kterých od smrti Karla Des Four Walderode v roce 2000 pokračuje jeho manželka Johanna Kammerlanderová.

V červnu 2019 potvrdil odvolací soud restituční nároky rodu Des Fours Walderode na zámek Hrubý Rohozec. Dne 9. prosince 2021 Okresní soud v Semilech nárok příbuzných Karla des Fours Walderodeho na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu nepravomocně zamítl.

Zámek Hrubý Rohozec – architektura

Hrubý Rohozec byl postaven nad pravým břehem Jizery. Podle obytné věže bývá řazen mezi hrady donjonového typu, ale díky existenci severní věže může být uváděn i mezi hrady bergfritového typu. Po pozdněgotické přestavbě hrad získal charakter blokové dispozice.

Původní hrad byl dvojdílný, ale předhradí neznámé podoby zaniklo při parkových úpravách. Dominantami hradního jádra s přibližně lichoběžníkovým půdorysem byly dvě věže. Uprostřed severní strany bývala čtverhranná věž, která pravděpodobně plnila funkci bergfritu, a v jihovýchodním nároží stál obytný donjon, v jehož přízemí se nachází tři místnosti.

Při úpravě hradu na zámek byly obě věže sníženy a dochovaly ve hmotě zámeckého zdiva. Z nejstarší stavební fáze pochází také vnější zed dochovaného západního křídla zámku.[9]

Okolo roku 1500 proběhla pozdněgotická přestavba hradu, během níž bylo postaveno východní palácové křídlo. Stará brána u paty severní věže proto musela být přeložena na jižní stranu.

Ve druhém desetiletí 16. století byla vyrovnána plocha nádvoří, vybudován palác podél západní hradby a nad vstupní bránou vyrostla štíhlá čtverhranná věž vystupující z obrysu jádra. Nad portálem se nachází heraldická deska s erby Krajířů a Šelmberků.

Rok dokončení věže dokládá letopočet 1516 pavlači na nádvorní straně.

Zámek Hrubý Rohozec - letecký snímek

Zámek Hrubý Rohozec – letecký snímek Foto Zdeněk Fiedler licence CC

Zámek Hrubý Rohozec – informace pro turisty

Vítejte v zámku Hrubý Rohozec! Státní zámek Hrubý Rohozec je nádherná historická památka nacházející se v České republice, konkrétně nedaleko města Turnov, v krásném kraji Českého ráje.

Prohlídky: Zámek je přístupný veřejnosti a nabízí prohlídky, které vás provedou interiérem a exteriérem zámku. Můžete se těšit na nádherně zdobené místnosti, historický nábytek, umělecká díla a další zajímavé exponáty.

Expozice: Na zámku Hrubý Rohozec najdete také různé expozice, které vás provedou životem v minulosti. Expozice zahrnují různé tematické okruhy, jako je historie zámku, lovecká trofeje, historické zbraně a mnoho dalšího.

Krásné okolí: Okolí zámku je rovněž krásné a ideální pro krátké procházky. Český ráj je znám svou malebnou krajinou, skalami a lesy, což nabízí skvělou možnost pro odpočinek a relaxaci.

Otevírací doba a vstupné: Doporučuje se předem zkontrolovat aktuální otevírací dobu a ceny vstupného na oficiálních webových stránkách zámku Hrubý Rohozec. Odkaz na oficiální stránky naleznete na konci článku.

Pamatujte, že informace se mohou časem měnit, proto je dobré si před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. Doufám, že si svou návštěvu zámku Hrubý Rohozec užijete a odvezete si z ní spoustu krásných zážitků!

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://zamek-hrubyrohozec.cz/cs.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky v Libereckém kraji? Zkuste to zde památky v Libereckém kraji.

Sdílejte na:
Posted in Liberecký kraj and tagged .