Libouchec zamek

Zámek Libouchec

Zámek Libouchec – Libouchecký hospodářský dvůr s tvrzí začal stavět kolem r. 1576 Güner z Bünau. Po hospodářském vzestupu koncem 16. století tvrz rozšířil na zámek, který vystavěl značně honosně ve stylu saské renesance. Jeho potomci prodali panství se zámkem v roce 1627 rodu Thunů (později Thun-Hohensteinů), kteří jej drželi do r. 1923. Dvůr byl jen minimálně využíván jako sídlo panstva a sloužil správě panství. Došlo tudíž k minimálním zásahům do jeho saskorenesanční architektury a v současnosti je největším dochovaných objektem vystavěným v tomto slohu u nás. Po r. 1948 byl ve správě Státního statku a byl za jeho hospodaření velmi zdevastován. Od roku 2004 probíhá jeho zásadní rekonstrukce.

Sdílejte na:
Posted in Ústecký kraj and tagged .