640px Zamek Mitrowicz

Zámek Mitrowicz

Zámek Mitrowicz je malebný zámeček v jižních Čechách, konkrétně v obci Koloděje nad Lužnicí, cca 20 minut od Hluboké. Zámek nyní prošel velmi náročnou rekonstrukcí, která trvala sedm let a letos, v rámci výročí 450. let od svého založení je poprvé zpřístupněn veřejnosti na pravidelné prohlídky.

Prohlídky zámku jsou každý den od 11-16.30, každou středu jsou i noční prohlídky od 20-22 hodin. Zámkem provází historická postava, konkrétně manželka Františka Vratislava z Mitrowicz, Anna Marie, rozená Kinská, která návštěvníky přenese do roku 1744, kdy byl zámek přestavěn z původní renesanční tvrze do dnešní barokni podoby. Návštěvníci dostávají při prohlídce záludné otázky a pro úspěšné čeká na konci rozlušteni tajenky. Prohlídky jsou uspůsobené i pro dětské návštěvníky.
Na prohlídky navazuje historicky laděný program divadel, šermiřů a her pro děti. na večerní i ohnivá show.

Zámek je unikátní svými nástěnými malbami, které zdobí celé první reprezentativní patro. Na freskách se netypicky objevuje cestovatelská tématika, jelikož výběr motivů byl inspirován pradědem Václavem Vratislavem z Mitrowicz, kterému se přezdívalo Turecek. Jako patnáctiletý panoš odjel do Cařihradu s mírovým poselstvem, ale jelikož cesta byla dlouhá, tak než dorazili na místo, změnila se politická situace, všichni byli křivě obviněni ze špionáže a mladý Václav Varatislav strávil rok a půl na galejích a další dva roky v Tureckém vězení, po jeho propuštění se vrátil do Čech a zastával zde velmi významné posty. Napsal také jeden z nejznámějších česky psaných renesančních cestopisů, kde barvitě popisuje východní kulturu.

Renesanční část zámku pochází z roku 1565 a založil jej pan Adam Čabelický ze Soutic, kterému je také věnována nová, interaktivní výstava v Týně nad Vltavou. Tato část zámku má typickou sgrafitovou omítku. Jelikož renesanční tvrz bývala i mlýnem, stojí její základy na dubových pilotech, kterým se musí udržovat stálá hladina spodní vody.

Nyní je čerstvě založen zámecký park, je vysázeno téměř 8.500 rostlin a 54 stromů.

Bližší informace k zámku naleznete na webových stránkách http://www.zamekmitrowicz.cz/

Sdílejte na:
Posted in Jihočeský kraj and tagged .