Krematorium Pardubice

Krematorium Pardubice

Krematorium Pardubice bylo postaveno dle plánů architekta Pavla Janáka v letech 1921–1923 na jižní straně tehdejší periferie města Pardubic ve stylu art deco za podpory členů Společnosti přátel žehu.

Krematorium Pardubice vstupní portál a schodiště

Krematorium Pardubice vstupní portál a schodiště. Foto Ondřej Žváček licence CC.

Krematorium Pardubice – historie

Pardubické krematorium bylo postaveno dle plánů architekta Pavla Janáka v letech 1921–1923 na jižní straně tehdejší periferie města Pardubic ve stylu art deco.

Podporovateli kremace byl projekt hned od počátku považován za manifest a byl velice obhajován, ale později byla stavba – především funkcionalistickými – kunsthistoriky zatracována.

Krematorium Pardubice - boční pohled.

Krematorium Pardubice – boční pohled. Foto Petr1888 licence CC.

Určité rehabilitace se jí dostalo až pohledem postmoderního umění. Kolem krematoria se rozkládá pardubický Centrální hřbitov.

V roce 1968 natáčel Juraj Herz film Spalovač mrtvol, kde exteriéry a částečně interiéry tohoto krematoria hrály důležitou roli.

K vypsání soutěže na budovu krematoria došlo až po roce 1919, kdy bylo zpopelnění zákonně povoleno zákonem nazývaným Lex Kvapil. V dřívějších dobách byli upalováni jen zločinci a čarodějnice.

Ze soutěže na stavbu krematoria (mnohdy uváděn pod názvem Dům světla, či Zkouška ohněm), která čítala několik desítek návrhů, byly nakonec uděleny ceny druhého místa autorům: Pavlu Janákovi, Bedřichu Feuersteinovi a Otakaru Polákovi.

K provedení byl akceptován návrh, který P. Janák roku 1921 přepracoval, neboť spolek Krematorium považoval koncept stavby jako manifest.

Krematorium Pardubice - zadní trakt.

Krematorium Pardubice – zadní trakt. Foto Petr1888 licence CC.

Krematorium Pardubice – architektura

Přes vstupní brány se vchází na cestu, která vede od severní strany k Domu světla – krematoriu.

Před samotnou stavbou, která je dvoupodlažní, je předsazeno monumentální schodiště, které je ukončeno terasovitým dvouramenným ochozem orientovaným na východ a západ.

Při cestě nahoru jsou na třetím stupni z dvaceti čtyř (symbolicky časové pojetí dne) umístěny v nadživotním měřítku pískovcové plastiky dívek od K. Linharta.

Po levé straně dívka (orientace severovýchodní) oděná v říze drží v ruce květiny a na vnitřní straně schodiště ve zdvižené levé ruce „Světlo“. Pandámová figura (severozápadní) v zrcadlové dispozici se liší z pohledu diváka tím, že místo květin svírá v ruce nádobu.

Tuto ikonografickou strohost na stupni nadcházejícím při mírném pohledu vzhůru kompozičně dotváří trojúhelníkový štít budovy s centrálně umístěným kruhovitým otvorem vyplněným artdecovou vitráží s hlavním tématem hexagramu (Není smrti – jest jen neustálá změna – jsou jen různé formy života), který je „slunečním kotoučem“ jižní strany cesty poutníkovy a souběžně i „okem“ smuteční síně uvnitř.

Čtyřiadvacátý stupeň je plochou, která individualitě se sílou sdělení transponuje monstrozitou dekorativnosti sloupů sluneční den od strany východní (symbol zrození – např. flora) ke straně západní (symbol např. dovršení díla, urnovité nádoby).

Poutník nadhledem (druhé podlaží) se stává součástí „života dole“, ačkoliv si plně uvědomuje druhým pohledem na posledním stupni poznání skutečnost (vnější strana stěn smuteční síně je užita jako kolumbárium).

Krematorium Pardubice - zadní trakt. Varhany v obřadní síni.

Krematorium Pardubice – zadní trakt. Varhany v obřadní síni. Foto Nadkachna licence CC.

Vnitřní dispozice a koncept architektury

Dvojice již nepoužívaných pecí, které se nacházejí pod hlavní smuteční síní. Zde se natáčelo několik scén Herzova filmu Spalovač mrtvol.

„Skrze brány poznaní, poutníče, goleme, ti kteří jste pojedli ze stromu života, vstupujete a světlo dne je za vašimi zraky.

Sluneční kotouč, který spojuje vaše poznání, když jste kráčeli nahoru obkročeni prozřením, které bylo vaším průvodcem, matkou moudrosti, a nyní jste spočinuli v prostoře, která resonuje plností intensity vás samých.“

Dimenze čtvercového půdorysu plně naplněna stínem síně Domu světla opticky zúžena v hledí návštěvníka podvědomě převádí na výrazně modrou „klenbu artdecorovanou hvězdami“ dělenou deseti pásy v bílém odstínu.

Na straně vstupní spoře osvětlená kruhovitou vitráží a přetavena vítězným obloukem (na němž je nápis „Já živ jsem – Vy živi budete“) v pásy barevně pojednané v tváře květin.

Krematorium Pardubice – informace o provozu

Informace o smutečních obřadech v Krematoriu Pardubice naleznete zde smuteční obřady.

Otevírací doba: Doporučuje se předem zkontrolovat aktuální otevírací dobu na oficiálních webových stránkách. Odkaz na oficiální stránky naleznete na konci článku.

Pamatujte, že informace se mohou časem měnit, proto je dobré si před návštěvou zkontrolovat aktuální informace.

Foto v záhlaví článku Zdeněk Pražák licence CC.

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://www.smp-pce.cz/pohrebni-sluzby/.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky v Pardubickém kraji? Zkuste to zde památky v Pardubickém kraji.

Sdílejte na:
Posted in Pardubický kraj and tagged .