Město Nymburk

Město Nymburk

Město Nymburk je město ve Středočeském kraji ležící na řece Labi, 45 km východně od Prahy, zhruba 30 km jihovýchodně od Mladé Boleslavi a 6 km severozápadně od Poděbrad.

Město Nymburk hradby

Nymburk hradby

Město Nymburk – historie

Území města bylo osídleno už v pravěku, a v některých jeho obdobích zde stálo hradiště.

Královské město Nymburk vděčí za své založení Přemyslu Otakaru II. V současnosti je za vznik města přijímán rok 1275.

Název Nymburk je odvozen od slova Neuenburch (latinsky Novum Castrum – Nový hrad).

Stará rybárna

Stará rybárna

Město Nymburk bohatlo díky tomu, že leželo na křižovatce obchodních cest a získalo řadu privilegií. Během husitských válek zpočátku podporovalo císaře Zikmunda, v roce 1421 ale uzavřelo dohodu s pražským svazem a přešlo na stranu kalicha.

Během 16. století dosáhl vrcholu svého rozkvětu, tehdy byla také postavena renesanční radnice. Během třicetileté války však v roce 1634 většinu města vypálili Sasové.

Industrializace začala až v polovině 19. století, přičemž nejvýznamnějším podnikem se stala železnice, jejíž správa v Nymburce vybudovala své ředitelství, dílny, topírnu a železniční kolonii.

Předválečnou éru Nymburka zobrazil v některých svých dílech spisovatel Bohumil Hrabal, který ve městě vyrůstal.

Město Nymburk – architektura památky

Nymburk hradby

Nymburk hradby

Nymburk hradby

Symbolem města jsou cihlové hradby s hranolovými baštami. Původně město Nymburk o ledvinovitém půdorysu obepínala linie dvou hradeb, bílé opukové a červené cihlové, společně se dvěma příkopy (zachovány dodnes coby Malé a Velké Valy). Z hradeb dnes zůstaly jen zbytky, nejdelší úsek na východě, u něhož se nachází i staré děkanství, byl počátkem 20. století romanticky zrekonstruován, další pozůstatky zdí se nachází v Hradební ulici.

Nymburk hradby

Nymburk hradby

Nymburk hradby

Nymburk hradby

Gymnázium Bohumila Hrabala

Gymnázium Bohumila Hrabala

Gymnázium Bohumila Hrabala

Gymnázium Bohumila Hrabala

Gymnázium Bohumila Hrabala

Gymnázium Bohumila Hrabala

Gymnázium Bohumila Hrabala

Gymnázium Bohumila Hrabala

Gymnázium Bohumila Hrabala

Hrabalova vila

Hrabalova vila

Hrabalova vila Foto ŠJů licence CC.

Město Nymburk – Kostel sv.Jiljí

Dominantou města je gotický cihlový kostel svatého Jiljí stojící na Kostelním náměstí. Původně měl dvě věže, jedna z nich však byla po požáru stržena, proto má zbývající věž zvláštní pozici mimo osu chrámu. Tento kostel je spolu s dochovanými stavbami nymburského opevnění ojedinělým příkladem cihlové gotiky (původně severoněmecké) v českých zemích.

Kostel svatého Jiljí

Kostel svatého Jiljí

Náměstí Přemyslovců

Dominantou centrálního náměstí Přemyslovců je vzácná renesanční radnice, stojí zde také morový sloup. Zajímavou technickou památkou je nedaleko stojící Turecká věž, bývalá městská vodárna z roku 1597.

Náměstí Přemyslovců

Náměstí Přemyslovců

Náměstí Přemyslovců - Lavička Bohumila Hrabala s kočkami

Náměstí Přemyslovců – Lavička Bohumila Hrabala s kočkami

Renesanční nymburská radnice

Náměstí Přemyslovců - Renesanční nymburská radnice

Náměstí Přemyslovců – Renesanční nymburská radnice

Město Nymburk – informace pro turisty

Otevírací doba a vstupné: Doporučuje se předem zkontrolovat aktuální otevírací doby a ceny vstupného na oficiálních webových stránkách města. Odkaz na oficiální stránky naleznete na konci článku.

Pamatujte, že informace se mohou časem měnit, proto je dobré si před návštěvou zkontrolovat aktuální informace. Doufám, že si svou návštěvu užijete a odvezete si z ní spoustu krásných zážitků!

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://www.mesto-nymburk.cz/.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky ve Středočeském kraji? Zkuste to zde památky ve Středočeském kraji.

Sdílejte na:
Posted in Středočeský kraj and tagged .