Kostel svatého Havla ve Štolmíři

Kostel svatého Havla ve Štolmíři

Kostel svatého Havla ve Štolmíři (součásti města Český Brod) je mohutná jednolodní barokní stavba, která byla postavena mezi roky 1710–1750 zkušeným zednickým mistrem Kristiánem Minedim.

Dnes je kostel ve velmi špatném technickém stavu.

Kostel svatého Havla ve Štolmíři

Kostel svatého Havla ve Štolmíři

Kostel svatého Havla ve Štolmíři – architektura

Vstupní průčelí je rozčleněno pilastry, portálem, oknem a ukončeno volutovým štítem. Presbytář je zaklenutý elipsovitou kupolí, kostelní loď pak kupolí na pendentivech.

Hlavní oltář je raně barokní (1688). Oltářní obraz sv. Havla pochází ze sázavského kláštera a byl sem přivezen v roce 1756. Boční oltáře sv. Kříže a Panny Marie jsou rovněž vyzdobeny obrazy z pozdějšího období.

Kostel svatého Havla ve Štolmíři

Kostel svatého Havla ve Štolmíři

Jednou z nejstarších památek je cínová křtitelnice z roku 1615. Nacházela se zde také velmi vzácná socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti z roku 1721, přisuzovaná dílně Matyáše Bernarda Brauna.

Do Štolmíře byla darována z katedrály sv. Klimenta v pražském Klementinu. Nyní je tato socha, vyřezaná z lipového dřeva, uložena ve sbírce Národní galerie v klášteře sv. Jiří.

Autorem historicky velmi cenných varhan je známý varhanář Hans Heinrich Mundt. Byly postaveny v roce 1688 pro klášter na Sázavě a do Štolmíře byly přestěhovány společně s oltářním obrazem v roce 1756.

Kostel svatého Havla ve Štolmíři

Kostel svatého Havla ve Štolmíři -čelo kostela

Zvonice a brány

V těsném sousedství kostela vznikla v 1. pol. 18. st. zvonice, zřejmě postavená na místě zbořené věže původní středověké svatyně z první poloviny 14. století. Stavba je nízká, hranolovitého typu s půlkruhově ukončenými okny.

Zvonice byla postavena podle projektu Antonína Haffeneckera.

Ve zvonici byl původně zavěšen zvon „Jan“ z roku 1682, po krádeži v roce 2000 byl nalezen ve sběrných surovinách zcela zničený a rozřezaný, jeho restaurování je možné, ovšem už nikdy pro účel zvonění.

Kostel obklopuje hřbitovní zeď s dvojicí bran, které lemuje dvojice toskánských pilastrů. Brány pocházejí z roku 1723, jejich autorem je Jan Kalhota.

Kostel svatého Havla ve Štolmíři

Portál kostela

Kostel svatého Havla ve Štolmíři – informace pro turisty

Kostel svatého Havla ve Štolmíři je nádherná historická památka nacházející se v České republice.

Kostel je nepřístupný veřejnosti a nenabízí prohlídky.

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://www.hrady.cz/kostel-sv-havla-stolmir.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky ve Středočeském kraji? Zkuste to zde památky ve Středočeském kraji.

Sdílejte na:
Posted in Středočeský kraj and tagged .