Místodržitelský letohrádek

Místodržitelský letohrádek

Místodržitelský letohrádek je původně pozdně gotická stavba z konce 15. století nacházející se v pražské Královské oboře – Stromovce v Praze–Bubenči v jihozápadní části obory. V současné době budova slouží jako studovna oddělení novin a časopisů Knihovny Národního muzea v Praze.

Místodržitelský letohrádek – historie

Pozdně gotický lovecký hrádek založil král Vladislav Jagellonský roku 1495, roku 1502 ho vyzdobil malíř Roman z Florencie.

Po roce 1578 podnikl císař Rudolf II. zásadní renesanční přestavbu na vyhlídkový letohrádek dnešní obdélné dispozice s terasou a lodžií. V polovině 17. století v roce 1648 přežil bez úhony i vpád švédských vojsk do Prahy během třicetileté války.

Koncem 18. století jej jako letní sídlo obýval nejvyšší lovčí království českého, hrabě Černín.

Místodržitelský letohrádek – romantizující přestavba

V letech 1804–1805 rozhodnutím nejvyššího purkrabího Jana Rudolfa Chotka došlo v k zpřístupnění Královské obory pro veřejnost a zároveň k rekonstrukci letohrádku s dostavbou dalšího objektu, do romantizující podoby inspirované anglickou tudorovskou novogotikou.

Projekt architekta Jiřího Fischera realizoval Ignác Alois Palliardi. Došlo zejména k přestavbě fasády a interiérů a úpravě interiérů objektu pro hraběte J. R. Chotka, renesanční ráz budovy zůstal i po této přestavbě budovy zachován. Od roku 1849 císař propůjčil letohrádek královským místodržícím jako letní sídlo, tehdy se vžil jeho dnešní název.

Místodržitelský letohrádek – současnost

Po roce 1945 byl interiér adaptován pro oddělení novin a časopisů Knihovny Národního muzea, jemuž slouží dosud jako studovna, knihovna i sklad.

Místodržitelský letohrádek – okolí

Letohrádek stojí na okraji Stromovky, u ohradní zdi s novogotickou bránou, postavenou roku 1814 podle návrhu architekta Jiřího Fischera. Na východní straně je malá vyhlídková terasa se slunečními hodinami v podobě kamenného globu z roku 1698. Na západě přiléhá prostor bývalého zahradnictví s torzem skleníku (oranžérie) z doby kolem roku 1814 a památným stromem jinanem dvoulaločným.

Místodržitelský letohrádek – zajímavost

V exteriérech letohrádku bylo díky novogotické architektuře budovy natočeno také několik audiovizuálních děl z prostředí staré Anglie, odehrávají se zde např. některé scény z českého filmu Fantom Morrisvillu.

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://cs.wikipedia.org/.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky v Praze? Zkuste to zde památky v Praze.

Sdílejte na:
Posted in Praha and tagged .