Franz Kafka v Praze

Franz Kafka v Praze: Projděte se po stopách legendy!

Franz Kafka v Praze: Stopy geniálního spisovatele v srdci Evropy

Úvod: Kafka a Praha - neoddělitelné spojení

Procházíte-li se uličkami staré Prahy, nemůžete se zbavit pocitu, že na vás z každého rohu shlíží duch Franze Kafky. Tento geniální spisovatel, jehož díla patří k pilířům světové literatury, je s Prahou spojen pupeční šňůrou. Narodil se zde, žil zde většinu svého života a právě toto město se stalo inspirací pro mnohá jeho díla. Pojďme se společně vydat po stopách tohoto literárního velikána a objevit místa, která formovala jeho osobnost i tvorbu.

Franz Kafka se narodil 3. července 1883 v židovské rodině v Praze a zemřel 3. června 1924 v sanatoriu v Kierlingu u Vídně. Přestože žil pouhých 40 let, zanechal po sobě literární odkaz, který dodnes fascinuje čtenáře po celém světě. Jeho nejznámější díla, jako "Proměna", "Proces" či "Zámek", jsou plná absurdních situací a existenciální úzkosti, která jako by odrážela atmosféru Prahy na přelomu 19. a 20. století.

Vydejme se tedy na fascinující cestu Kafkovou Prahou. Uvidíme místa, kde žil, pracoval, psal své nesmrtelné příběhy, a možná i my zažijeme trochu té "kafkovské" atmosféry. Připravte se na výlet plný překvapení, zajímavostí a možná i lehce mystické nálady, která k Praze i Kafkovi neodmyslitelně patří.

Kafkovo dětství a mládí v Praze

Naše putování po Kafkově Praze začneme tam, kde začal i Kafkův život - na náměstí Franze Kafky, dříve známém jako Staroměstské náměstí. Zde, v domě U minuty, se malý Franz narodil. Dnes na tomto místě najdete pamětní desku, která připomíná, že se zde 3. července 1883 narodil jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 20. století.

Dům U minuty je nádhernou ukázkou renesanční architektury s bohatou sgrafitovou výzdobou. Stojí za to si ho důkladně prohlédnout - možná vás napadne, jak tyto zdobené fasády ovlivnily Kafkovu bohatou představivost. Kafka zde žil jen krátce, ale místo jeho narození zůstává důležitým bodem na mapě Kafkovy Prahy.

Z náměstí se vydejme Kaprovou ulicí směrem k Vltavě. Tady, na rohu s Maiselovou ulicí, stával dům, kde Kafka strávil většinu svého dětství. Bohužel, původní budova byla zbourána, ale na jejím místě dnes stojí moderní budova s pamětní deskou. Zkuste si představit malého Franze, jak vybíhá z domu a míří do nedaleké židovské čtvrti nebo na procházku k řece.

Kafkovo dětství bylo ovlivněno přísnou výchovou jeho otce, Hermanna Kafky, který vlastnil galanterii na Staroměstském náměstí. Vztah s otcem byl pro Kafku celoživotním tématem a významně ovlivnil jeho tvorbu. Můžeme to vidět například v jeho slavném "Dopise otci", který nikdy nebyl odeslán, ale stal se jedním z nejdůležitějších Kafkových textů.

Kafka student: Od gymnázia k univerzitě

Pokračujme v naší procházce směrem k Starému Městu. Na Masarykově nábřeží narazíme na budovu, kde Kafka studoval na německém gymnáziu. Tato imposantní novorenesanční budova, známá jako Palác Kinských, dnes slouží jako galerie Národní galerie Praha. Stojí za to se zde zastavit a představit si mladého Franze, jak zde studoval v letech 1893-1901.

Po maturitě se Kafka zapsal na Německou univerzitu v Praze (dnes součást Univerzity Karlovy). Nejprve studoval chemii, ale brzy přešel na práva. Univerzitní léta byla pro Kafku obdobím formování jeho literárních ambicí. Právě zde se setkal s Maxem Brodem, který se stal jeho celoživotním přítelem a později editorem a vydavatelem jeho děl.

Projděme se po Ovocném trhu, kde sídlila právnická fakulta. Můžeme si představit mladého Kafku, jak spěchá na přednášky nebo debatuje s přáteli o literatuře v některé z okolních kaváren. Ačkoli Kafka vystudoval práva, jeho skutečnou vášní byla literatura. Již během studií začal psát své první povídky.

Kafka v zaměstnání: Úředník a spisovatel

Po ukončení studia v roce 1906 nastoupil Kafka do zaměstnání u italské pojišťovny Assicurazioni Generali. Kancelář této pojišťovny se nacházela na rohu Václavského náměstí a Jindřišské ulice. Dnes zde najdete pamětní desku připomínající Kafkovo působení.

Kafka však v této práci nebyl spokojen a po roce přešel do Dělnické úrazové pojišťovny pro Království české. Tato instituce sídlila v neobarokní budově na rohu ulic Na Poříčí a Na Florenci. Budova stále stojí a dnes v ní sídlí různé firmy. Můžete si ji prohlédnout zvenčí a představit si Kafku, jak každý den přichází do práce, kterou považoval za nutné zlo, ale která mu zároveň poskytovala materiál pro jeho literární tvorbu.

Právě v této době začal Kafka intenzivně psát. Jeho pracovní doba byla relativně krátká, končil v odpoledních hodinách, což mu umožňovalo věnovat se po večerech a v noci psaní. Mnoho jeho děl vzniklo právě v těchto nočních hodinách, kdy se Praha ponořila do tmy a ticha.

Kafkova literární tvorba: Od prvních povídek k světovým románům

Nyní se přesuneme do míst, kde Kafka tvořil svá nejvýznamnější díla. Jedním z takových míst je Zlatá ulička na Pražském hradě. Ačkoli je často uváděno, že zde Kafka žil a psal, ve skutečnosti zde pouze navštěvoval svou sestru Ottlu, která v domku číslo 22 bydlela. Přesto je Zlatá ulička s Kafkou neodmyslitelně spjata a stojí za návštěvu.

Skutečným místem, kde Kafka napsal většinu svých děl, byl byt v domě na Dlouhé třídě číslo 16. Zde napsal své nejslavnější dílo "Proměna", příběh o Řehoři Samsovi, který se jednoho rána probudí proměněný v obrovský hmyz. Tento surrealistický příběh je považován za jedno z nejvýznamnějších děl světové literatury 20. století.

Dalším důležitým místem Kafkovy tvorby byl Dům U Lodi na Kampě. Zde Kafka pobýval v roce 1916 a napsal zde část svého románu "Proces". Tento dům dnes slouží jako muzeum a můžete si zde prohlédnout expozici věnovanou Kafkovi a jeho dílu.

Nelze opomenout ani kavárny, kde Kafka často sedával a psal. Jednou z nejznámějších je Kavárna Louvre na Národní třídě. Tato secesní kavárna, otevřená v roce 1902, byla oblíbeným místem pražských intelektuálů a umělců. Kafka zde často sedával se svými přáteli a diskutoval o literatuře. Dodnes si zde můžete dát kávu a zákusek a nasát atmosféru, kterou zažíval i Kafka.

Kafka a láska: Milostný život v Praze

Ačkoli byl Kafka známý svým složitým vztahem k ženám a nikdy se neoženil, měl několik významných milostných vztahů. Jedním z nejdůležitějších byla jeho láska k Felice Bauerové, se kterou se seznámil v Praze v roce 1912. Přestože Felice žila v Berlíně, jejich vztah trval několik let a byl udržován především prostřednictvím dopisů.

Můžeme se projít po Staroměstském náměstí, kde se Kafka s Felice poprvé setkal v domě svého přítele Maxe Broda. Jejich vztah byl komplikovaný a několikrát zasnoubení zrušili, ale přesto měl na Kafku významný vliv. Mnoho jeho dopisů Felice bylo později publikováno a poskytují fascinující vhled do Kafkova myšlení a tvorby.

Další důležitou ženou v Kafkově životě byla Milena Jesenská, česká novinářka a překladatelka. S Milenou se Kafka seznámil v kavárně Arco na Hybernské ulici. Tato kavárna již bohužel neexistuje, ale můžete navštívit nedalekou Kavárnu Slavia, která byla také oblíbeným místem pražských intelektuálů.

Vztah s Milenou byl pro Kafku velmi intenzivní, ale také bolestný. Milena byla vdaná a jejich vztah zůstal převážně platonický. Přesto měla na Kafku velký vliv a jejich korespondence patří k nejkrásnějším milostným dopisům v české literatuře.

Kafkova nemoc a poslední roky

V roce 1917 se u Kafky projevila tuberkulóza, nemoc, která nakonec vedla k jeho předčasné smrti. Poslední roky svého života strávil Kafka střídavě v Praze a v různých sanatoriích. Jedno z míst, kde se léčil, bylo sanatorium v Kierling u Vídně, kde nakonec 3. června 1924 zemřel.

Před svou smrtí Kafka požádal svého přítele Maxe Broda, aby spálil všechny jeho nevydané rukopisy. Brod však toto přání nesplnil a místo toho se zasloužil o vydání Kafkových děl, včetně nedokončených románů "Proces" a "Zámek". Díky tomu se Kafka stal jedním z nejvýznamnějších a nejvlivnějších spisovatelů 20. století.

Kafkův odkaz v současné Praze

Ačkoli Kafka zemřel před téměř sto lety, jeho duch je v Praze stále přítomný. Jedním z nejviditelnějších symbolů Kafkova odkazu je rotující hlava Franze Kafky od sochaře Davida Černého. Tato 11 metrů vysoká kinetická socha se nachází před obchodním centrem Quadrio na Národní třídě. 42 pohyblivých pater sochy se neustále otáčí, vytvářejíc a zase rozkládajíc Kafkovu tvář - perfektní metafora pro Kafkův složitý a často rozporuplný svět.

Další pozoruhodnou sochou je Kafka na ramenou od Jaroslava Róny. Tuto bronzovou sochu najdete v židovské čtvrti Josefov, na rohu ulic Dušní a Vězeňská. Socha zobrazuje Kafku sedícího na ramenou bezhlavé postavy, což je inspirováno Kafkovou povídkou "Popis jednoho zápasu".

Pro milovníky Kafky je nezbytnou zastávkou Muzeum Franze Kafky v Cihelné ulici na Malé Straně. Toto unikátní muzeum nabízí fascinující pohled na Kafkův život a dílo prostřednictvím originálních rukopisů, dopisů, deníků, fotografií a prvních vydání Kafkových knih. Interaktivní expozice vás vtáhne do Kafkova světa a pomůže vám lépe pochopit jeho složitou osobnost a tvorbu.

Kafkova Praha dnes: Literární toulky

Pro ty, kteří chtějí jít po Kafkových stopách důkladněji, nabízí Praha několik tematických procházek. Jednou z nich je "Kafka Walk", která vás provede místy spojenými s Kafkovým životem a tvorbou. Začíná u jeho rodného domu na náměstí Franze Kafky a končí u jeho hrobu na Novém židovském hřbitově.

Nový židovský hřbitov v Praze-Strašnicích je posledním místem odpočinku Franze Kafky. Jeho hrob je jednoduchý, ale působivý, s velkým žulovým pomníkem. Na náhrobku je nápis v hebrejštině a němčině, který připomíná nejen Kafku, ale i jeho rodiče. Návštěva hrobu může být emotivním zakončením vaší kafkovské pouti Prahou.

Pro skutečné fanoušky Kafky je Praha nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Můžete navštívit kavárny, kde Kafka sedával, procházet se uličkami, které ho inspirovaly, nebo jen sedět na břehu Vltavy a přemýšlet o jeho složitém a fascinujícím světě.

Kafkova Praha: Místa

Děkuji za výzvu k pokračování. Budu tedy navazovat na předchozí text a dokončím článek o Franzi Kafkovi v Praze.

Kafkova Praha: Místa, která musíte navštívit

Pokud chcete opravdu pochopit Kafkův svět, nesmíte vynechat následující místa:

  1. Staroměstské náměstí - Zde najdete Kafkův rodný dům U minuty. Projděte se po náměstí a představte si malého Franze, jak zde dělá své první krůčky.
  2. Dům U Lodi na Kampě - V tomto domě Kafka napsal část svého románu "Proces". Dnes je zde malé muzeum věnované spisovateli.
  3. Kavárna Louvre - Tato secesní kavárna na Národní třídě byla Kafkovým oblíbeným místem. Zajděte si sem na kávu a zákusek a nasajte atmosféru Prahy počátku 20. století.
  4. Zlatá ulička - Ačkoli zde Kafka nikdy nežil, často navštěvoval svou sestru v domku číslo 22. Tato malebná ulička na Pražském hradě stojí za návštěvu.
  5. Rotující hlava Franze Kafky - Toto monumentální dílo Davida Černého před obchodním centrem Quadrio na Národní třídě je fascinující ukázkou moderního umění inspirovaného Kafkou.

Praktické informace pro návštěvníky

Pokud se chystáte na "kafkovskou" prohlídku Prahy, zde je několik užitečných tipů:

  • Doprava: Většina míst spojených s Kafkou se nachází v centru Prahy, které je dobře dostupné městskou hromadnou dopravou. Doporučujeme zakoupit si celodenní jízdenku.
  • Parkování: Pokud přijedete autem, doporučujeme využít některé z parkovišť P+R na okraji města a do centra se dopravit MHD.
  • Občerstvení: V centru Prahy najdete spoustu kaváren a restaurací. Zkuste například Café Louvre, kde sedával i Kafka.
  • Prohlídky: Můžete si objednat organizovanou prohlídku "Po stopách Franze Kafky", nebo si udělat vlastní trasu podle našeho článku.

Proč navštívit Kafkovu Prahu?

Franz Kafka a Praha jsou neoddělit elně spjati. Návštěva míst, kde Kafka žil a tvořil, vám může pomoci lépe pochopit jeho dílo a osobnost. Procházka po Kafkově Praze není jen literární poutí, ale i cestou do historie města na přelomu 19. a 20. století.

Kafka ve svých dílech často popisoval odcizení člověka v moderním světě, absurditu byrokracie a existenciální úzkost. Tyto témata jsou stále aktuální i dnes, možná ještě více než za Kafkova života. Procházka po místech, která ho inspirovala, vám může pomoci nahlédnout na současný svět z nové perspektivy.

Navíc, Praha sama o sobě je nádherné město plné historie a kultury. Spojení Kafkova odkazu s krásou Prahy vytváří jedinečný zážitek, který nemůžete zažít nikde jinde na světě.

Závěr: Kafka žije v Praze dál

I když Franz Kafka zemřel před téměř sto lety, jeho duch v Praze žije dál. V každém zákoutí starého města, v každé secesní kavárně, v každém stínu hradu můžeme cítit jeho přítomnost. Praha bez Kafky by nebyla Prahou a Kafka bez Prahy by nebyl Kafkou.

Až budete příště procházet úzkými uličkami Starého Města nebo se dívat na panorama Hradčan, vzpomeňte si na mladého úředníka s literárními ambicemi, který zde před sto lety chodil a přemýšlel o absurditě lidské existence. Možná pak i vy uvidíte Prahu kafkovskýma očima - jako město plné tajemství, absurdity a nevysvětlitelné krásy.

Kafka možná fyzicky odešel, ale jeho duch v Praze žije dál. A pokud budete pozorně naslouchat, možná uslyšíte jeho hlas ve šumu Vltavy, v ruchu Staroměstského náměstí nebo v tichu židovského hřbitova. Vítejte v Kafkově Praze - městě, kde se realita mísí se snem a kde nic není takové, jak se na první pohled zdá.

Užitečné odkazy

Muzeum Franze Kafky v Praze

Další tipy na výlet - chci jet jinam

Zámek Konopiště

Klíčová slova: franz kafka socha v praze, hlava franze kafky v praze, franz kafka, hlava franze kafky, franz kafka proměna, muzeum franze kafky, socha franze kafky, franz kafka praha otočná hlava, muzeum franze kafky praha, franz kafka praha

Franz Kafka v Praze – socha Proměna od Davida Černého

Sdílejte na:
Posted in Praha and tagged .