Čelákovice

Čelákovice

Čelákovice jsou historické město nacházející se ve Středočeském kraji v České republice na břehu Labe nedaleko Brandýsa nad Labem.
Město je známé svými památkami a historickým dědictvím. Následuje přehled informací o památkách v Čelákovicích, které jsou zajímavé pro turisty.

Čelákovice – památky

Čelákovice - tvrz muzeum

Čelákovice – tvrz muzeum

Tvrz Čelákovice

Původně středověká tvrz ze 14. století, za Koutských z Kostelce přestavěná roku 1579 renesančně. Ve tvrzi je umístěno městské muzeum.
Tvrz byla vybudována v místech bývalého slovanského hradiště kolem roku 1300. Po roce 1420 získal Čelákovice Beneš z Vartenberka, jenž je postoupil své sestře provdané za Alše Škopka z Dubé.

Někdy v té době byla tvrz vypálena, podle nejnovější literatury roku 1421 husitskými vojsky. Dalšími majiteli byli Bohuněk z Klinštejna (1443–1456), páni z Michalovic (1456–1468) a Tovačovští z Cimburka. Majetkem Krajířů z Krajku byly do roku 1547, kdy byl Arnošt za účast ve stavovském povstání potrestán konfiskací části majetku.

Čelákovice se staly královským komorním městečkem, tvrz ztratila význam. Posléze ji koupil císařský úředník na komorních velkostatcích Jan Habartický z Habartic, který ji rozšířil a přestavěl a pro celý komplex začal používat název Hradištko a později Hrádek (přestavba byla dokončena roku 1578).

Za třicetileté války byly Čelákovice několikrát zpustošeny při průchodech císařských, saských i švédských vojsk. Od roku 1593 došlo ještě k několika výměnám majitelů (Marie Magdaléna Trčková z Lípy, Alexandr Jošt Haugvic z Biskupic, Jindřich Jan Varlejch z Bubna, Maxmilián z Valdštejna aj.), až v roce 1665 koupila komplex Hrádku královská komora a byl připojen k brandýskému panství.

Od roku 1949 využívá prostory tvrze Městské muzeum v Čelákovicích. Sbírkový fond tvoří přírodovědné, archeologické a historické sbírky se zaměřením na region středního Polabí. Mezi významné exponáty patří zlatá záušnice z pravěkého sídliště v Toušeni (nejstarší doklad užití zlata u nás z období pozdní doby kamenné), keramická obličejová maska z doby bronzové nalezená v Ostrově-Zápech nebo vzácné nálezy ze Staré Boleslavi.

V muzeu je také expozice tzv. Čelákovických upírů. V roce 1966 se při výkopových pracích na soukromém pozemku našlo jedenáct hrobových jam s kosterními ostatky čtrnácti dospělých jedinců – mužů. Zvláštní způsob uložení ostatků vedl k závěru, že se jedná o upírské pohřebiště.
Jediné upírské pohřebiště v oblasti střední Evropy.

Čelákovice radnice

Čelákovice radnice

Čelákovická radnice a náměstí

Budova radnice se na nově zrekonstruovaném náměstí 5. května.
Novobarokní budova radnice v Čelákovicích byla postavena roku 1911 na půdoryse radnice staršího data, která svým původem sahala až do 16. století. Radnice má věž s historickými věžními hodinami a sídlí v ní Městský úřad Čelákovice. V roce 2016 byla vyhodnocena jako nejkrásnějších radničních budov ve Středních Čechách.

Čelákovice náměstí - kašna

Čelákovice náměstí – kašna

Náměstí bylo revitalizováno v roce  v roce 2012. Najdete tady pěší zónu s kašnou v horní části náměstí, vodní kaskádou uprostřed a výtryskem v jeho dolní části. Tyto vodní prvky mají v návštěvnících symbolicky evokovat představu Čelákovic jako „města na Labi“.

Čelákovice náměstí

Čelákovice náměstí

Volmanova vila

Volmanova vila – celkový pohled

Volmanova vila

Volmanova vila v Čelákovicích je významným funkcionalistickým dílem blížící se významem vile Tugenhad v Brně. Vila byla postavena v letech 1938–1939 českými architekty Jiřím Štursou a Karlem Janů pro místního továrníka J. Volmana. Stavitelem byl Karel Bíbr. Velkolepý areál vily je vynikající ukázkou moderního bydlení meziválečné doby, tím nejlepším z českého funkcionalismu a architektury i myšlenek Le Corbusiera, který byl architektům velkou inspirací a vzorem. Představuje vyústění myšlenek moderní architektury a je o to cennější, že v ní nacházíme syntézu různých proudů evropské moderny.

Volmanova vila - exteriér

Volmanova vila – exteriér

Od konce války do počátku 90. let se zde nacházela mateřská školka, poté byla vila dlouho v dezolátním stavu. V letech 2012–2015 prošla vila celkovou rekonstrukcí. Rekonstrukce se ujal spolek pro záchranu Volmanovy vily. Tento počin byl oceněn Cenou poroty v soutěži Stavba roku v kategorii rekonstrukce.

Volmanova vila - exteriér

Volmanova vila – exteriér

V roce 2020 vyšla monografie Volmanova vila – klenot meziválečné architektury. V září 2022 se Volmanova vila připojila do katalogu moderní architektury Iconic Houses a otevřela prohlídkový okruh návštěvníkům. Vila je jako nemovitá kulturní památka zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Volmanova vila - detail interiéru

Volmanova vila – detail interiéru

Nakladatelství Argo vydalo v roce 2020 reprezentativní obrazovou publikaci zrekonstruované Volmanovy vily.

Čelákovice - lávka přes Labe

Čelákovice – lávka přes Labe

Lávka přes Labe

Lávka v Čelákovicích je první stavbou v ČR, která má nosnou konstrukci z UHPC (Ultra High Performance Concrete), nového materiálu s vysokými parametry z hlediska mechanického působení a odolnosti proti agresivnímu prostředí. Unikátní stavba lávky přes Labe, navržená jako zavěšená konstrukce s dosud největším rozpětím v ČR, byla nominována v soutěži Stavba roku 2014, kde získala Cenu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Čelákovice - lávka přes Labe

Čelákovice – lávka přes Labe

Lávka je široká 3,5 m, délka lávky je 242 m, délka pole mezi pylony je 156 m, což z ní dělá nejdelší zavěšené pole na cyklistické lávce v ČR. Krajní pole jsou souměrně dlouhá 43 m.

Čelákovice Malvíny

Čelákovice pískové jezero Malvíny

Jezero Malvíny

Na kraji Čelákovic u Labe slouží ke koupání pískovna Malvíny. Název vznikl jako lidová tvořivost kdy k zatopení pískovny došlo v době Války o Malvíny. Západní část slouží rybářům a koupání je tu zakázáno. Ve východní části pískovny podél levého břehu řeky Labe se nalézají pláže, které díky pozvolnému vstupu do vody lze využít ke koupání s dětmi. Kolem Malvín vede nová asfaltová cyklostezka. Pláže jsou písčité i oblázkové s čistou vodou.

Čelákovice Malvíny

Čelákovice jezero Malvíny

Kaplička sv. Václava (Eremitáž u sv. Václava)

Kaplička sv. Václava (Eremitáž u sv. Václava)

Kaplička sv. Václava (Eremitáž u sv. Václava)

Kaplička sv. Václava, též známá jako eremitáž u sv. Václava, je pozůstatkem původní poustevny na panství Lysá nad Labem v okrese Nymburk. Výklenková kaple se sochami dvou andělů se nachází v lese na hranici katastrů Dvorce (Lysá nad Labem) a obce Káraný nedaleko Čelákovic.

Kaplička sv. Václava (Eremitáž u sv. Václava)

Kaplička sv. Václava (Eremitáž u sv. Václava)

Kaplička byla postavena v roce 1692 jako součást areálu poustevny a tzv. zázračné zahrady s čtrnácti plastikami, fontánkou a větrným mlýnem. Iniciátorem výstavby byl tehdejší majitel panství František Antonín Špork. Poustevna byla umístěna na okraji jeho panství a tvořila tak vstup směrem od Prahy.

Kaplička sv. Václava (Eremitáž u sv. Václava)

Kaplička sv. Václava (Eremitáž u sv. Václava)

Současná podoba, kdy výklenkovou kapli sv.Václava doplňuje dvojice soch andělů-světlonošů Žalostné a Radostné smrti, vznikla až po zrušení poustevny ve 30. letech 18. století. Ostatní sochy z poustevny byly přemístěny na ohradní zeď Kostela svatého Jana Křtitele v Lysé nad Labem. Některé zdroje přisuzují autorství soch Matyáši Bernardu Braunovi.

Kaplička sv. Václava (Eremitáž u sv. Václava)

Kaplička sv. Václava (Eremitáž u sv. Václava)

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://www.celmuz.cz/cs/turisticke-informacni-centrum-1/.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky ve Středočeském kraji? Zkuste to zde památky ve Středočeském kraji.

Sdílejte na:
Posted in Středočeský kraj and tagged , , , .