Karlův most

Karlův most

Karlův most v Praze, hlavním městě České republiky, patří mezi nejkrásnější historické mosty v Evropě. S Pražským hradem vytváří světoznámou dominantu, kterou ročně navštíví miliony turistů z celého světa.

Historie Karlova mostu

Karlův most přes řeku Vltavu byl postaven na pokyn významného českého krále Karla IV. v letech 1357 až 1402. Jeho vybudováním pověřil Karel IV. stavitele Petra Parléře. Ten pocházel ze Švábského Gmündu, v době zahájení stavby mu bylo 27 let. Díky Karlovu mostu se Praha stala významnou obchodní křižovatkou evropských obchodních cest.

Původně byl gotický most bez výzdoby. V letech 1707 až 1714 byl Karlův most osazen galerii 30 úchvatných barokních soch. Na zábradlí a pilířích mostu stojí sochy a sousoší světců od významných barokních umělců jako byl M. B. Braun, otec a synové Brokoffové a další. Za umělecky nejhodnotnější je považována socha sv. Luitgardy, kterou vytvořil barokní sochař Matyáš Braun.

Války a povstání mostu příliš neublížily. Při obléhání švédskými vojsky v 17. století, ale byly poničeny sochy a Staroměstská mostecká věž.
Také v revolučním roce 1848 probíhaly o Karlův most boje, protože až do 19.století to byla jediná spojnice obou břehů řeky Vltavy.

Most v průběhu staletí zažil řadu povodní, například v letech 1432, 1655, 1784, 1845, 1872 a 1890. V roce 2002 Prahu postihla stoletá voda. Karlův most ji přestál bez viditelného poškození.

Fakta o Karlově mostu

Karlův most je dlouhý 514 m, široký 9,5 metrů a má 16 gotických oblouků. Most je na obou březích zakončen obrannými mosteckými věžemi. Gotickou Staroměstskou a Malostranskou věží s překrásným výhledem na Staré Město. Obě věže jsou přístupné veřejnosti.
Z mostu jsou krásné výhledy na řeku Vltavu s výletními parníky, na Pražský hrad, Národní divadlo, ostrov Kampu a Staré Město. Nezapomenutelné jsou večery, kdy se nad Prahou snáší soumrak. Jeho návštěva Vás jistě uchvátí jako každého, kdo se po mostě projde.

Karlův most – sochy na Karlově mostě

Sochy a sousoší po levé straně směrem od Staroměstské mostecké věže

1. Sousoší svatého Iva
2. Sousoší svaté Barbory se svatou Markétou a svatou Alžbětou
3. Sousoší Piety
4. Socha svatého Josefa
5. Sousoší svatého Františka Xaverského
6. Socha svatého Kryštofa
7. Sousoší svatého Františka Borgiáše
8. Socha svaté Ludmily
9. Sousoší svatého Františka Serafínského
10. Sousoší svatého Vincence Ferrerského se svatým Prokopem
10a. Socha Bruncvíka
11. Socha svatého Mikuláše Tolentinského
12. Sousoší svaté Luitgardy
13. Socha svatého Vojtěcha
14. Sousoší svatého Jana z Mathy se svatým Felixem z Valois a svatým Ivanem
15. Socha svatého Václava

Sochy a sousoší po levé straně směrem od Malostranské věže

16. Sousoší svatého Salvátora se svatým Kosmou a Damiánem
17. Socha svatého Víta
18. Socha svatého Filipa Benicia
19. Socha svatého Kajetána
20. Socha svatého Augustina
21. Socha svatého Judy Tadeáše
22. Socha svatého Antonína Paduánského
23. Socha svatého Jana Nepomuckého
24. Sousoší svatého Norberta se svatým Václavem a svatým Zikmundem
25. Socha svatého Jana Křtitele
26. Sousoší svatého Cyrila a Metoděje
27. Socha svaté Anny
28. Sousoší svatého Kříže s Kalvárií
29. Sousoší Madony se svatým Dominikem a svatým Tomášem Akvinským
30. Sousoší Madony se svatým Bernardem

Pražské suvenýry

Stánky prodejců suvenýrů jsou rozmístěny na mostě i v okolí Karlova mostu.

Pražské restaurace v okolí Karlova mostu

Kamenný most
Restaurace Čertovka
U zlatého hada
Zlatý strom
Restaurace Bellevue
U zlatách nůžek
Restaurace Černý orel
Restaurace Vysoký dům

Karlův most v datech

1357 – 9. července započala stavba Karlova mostu. Základní kámen stavby položil sám císař Karel.

1393 – 20. března je bezvládné tělo generálního vikáře Johánka z Pomuku hozeno přes zábradlí do Vltavy.

1399 – 13. července zemřel Petr Parléř, druhý stavitel Karlova mostu. Petr stavbu řídil 24 let. Po jeho smrti dokončovací práce převzal nám dnes neznámý mistr.

1451- Podle letopisů Beneše minority byla v tomto roce založena vyšší malostranská mostecká věž.

1503 – K 22. červnu tohoto roku klade univerzitní Liber decanorum úplné dokončení mostu.

1621 – 21. června bylo na Staroměstském náměstí sťato 27 odbojných českých pánů. Hlavy byly vystaveny na potupu všemu českému evangelickému lidu v železných krabuších na Staroměstské mostecké věži.

1648 – 26. července švédové dobyli Menší město Pražské. Hrdinní obránci Starého města z řad jezuitů a vysokoškolských studentů a pedagogů, schováni za barikády pod Staroměstskou mosteckou věží, pravý břeh Vltavy ubránili. Při Švédském ostřelování bylo téměř naprosto zničeno západní průčelí věže a socha Rolanda (dnes Bruncvík) na hřbetu 10. severního pilíře.

1684 – Na Kamenným mostě je po dlouhé době opět zřícen koš pro trestání nepoctivýchpekařů. Ti byli do něj zavřeni a buď vystaveni veřejnému zahanbení či ponořeni po krk do vody.

1704 – 1714 – Na mostě vztyčeno 26 soch. Karlův most se tak stal evropským unikátem, galerií amenných soch pod širým nebem, kamenným kentaurem.

1744 – Za pruského vpádu nastala na mostě krvavá řež. Velitel obránců, chtěje uštědřit nepřátelům nezhojitelné rány, kázal zbořit kus mostu. Naštěstí konstrukce odolala a i beztak byli pruští vojáci poraženi.

1847 – 1848 – Probíhá úprava staroměstského předmostí. Na nově vzniklém náměstí byla umístěna socha Karla IV. od drážďanského sochaře Ernsta Julia Hähnela. Kvůli revolučním nepokojům byla oficiálně odhalena až 31. ledna 1851.

1848 – 12. června byly pod Staroměstskou mosteckou věží postaveny barikády, most se stal znovu dějištěm bojů. Ne však nadlouho, již o šest dní později povstalci proti dobře vyzbrojenému císařskému vojsku kapitulují.

1883 – 1. srpna se uskutečnila slavnostní jízda nové trati koněspřežné tramvaje na trase od Národního divadla na Křižovnické náměstí a přes Karlův most na Malostranské náměstí. Přes most vedla trať dvoukolejná a do jeho mostovky tak byly vůbec poprvé zapuštěny tramvajové koleje.

1901 – Městská rada schválila zřízení tratě elektrické dráhy na Karlově mostě. Použito mělo být vrchního vedení. Proti rozhodnutí se zvedla vlna odporu. Dráty přeci nemohou hyzdit most.

1908 – Provoz tramvají po mostě je přerušen. Panují obavy, že historická památka takové zatížení neunese. Tramvaje jsou nahrazeny autobusy, ty se ale také neosvědčily a proto byl jejich provoz další rok ukončen. Obnoven byl roku 1932.

1962 – Karlův most je prohlášen Národní kulturní památkou.

1965 -Tohoto roku je nadobro zrušen automobilový provoz po Karlově mostě.

1965 – 1978 – V této době probíhá generální oprava Karlova mostu. Vyměněny jsou zvětralé kvádry, do mostu je nově instalován hydroizolační systém. Vnitřek mostu je vyplněn betonem. Nepříliš šťastná koncepce opravy se v budoucnu projeví řadou prohřešků a vad.

2007 – 17. června je slavnostně otevřeno Muzeum Karlova mostu. Tohoto roku je také zahájena rozsáhlá oprava zábradlí a mostovky mostu. Následovat bude oprava pláště.

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde Muzeum Karlova mostu.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky v Praze? Zkuste to zde Památky v Praze.

Sdílejte na:
Posted in Praha and tagged .