Pardubice radnice Pernštejnské náměstí

Pardubice

Pardubice jsou univerzitní a statutární město na východě Čech. Leží ve východní části Polabí na soutoku řek Labe a Chrudimky, přibližně 100 kilometrů východně od Prahy a 20 kilometrů jižně od Hradce Králové v nadmořské výšce přibližně 220 metrů.

Pernštýnské náměstí

Pernštýnské náměstí

Pardubice – historie

První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295, k roku 1340 jsou už připomínány jako město.

Největší rozkvět prodělaly za pánů z Pernštejna. Na konci 16. století a v 17. století nastal úpadek. Nový rozvoj města přišel od poloviny 19. století s připojením města na železnici.

Pernštejnské náměstí

Pernštýnské náměstí

Vznikla zde řada průmyslových podniků jako lihovar, cukrovar, továrna na mlýnské stroje, Fantova rafinérie minerálních olejů a další.

Po druhé světové válce došlo k masivní výstavbě nových čtvrtí především na okraji města a počet obyvatel se rychle zdvojnásobil.

Historické domy

Historické domy

Už od 16. století jsou proslulé výrobou perníku. Významné sportovní události jsou slavné koňské dostihy Velká pardubická, motocyklový závod Zlatá přilba, Mezinárodní festival šachu Czech Open či tenisová Pardubická juniorka. Od roku 1909 tu sídlí Východočeské divadlo, působí zde profesionální Komorní filharmonie.

První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295, kdy papež Bonifác VIII. potvrdil zdejší klášter cyriaků a kostel sv. Bartoloměje.

Historické domy

Historické domy

Pánové z Pardubic a Pernštejnové

Prvním vlastníkem Pardubic na začátku 14. století byl Púta z Dubé. Kolem roku 1325 vyměnili jeho synové Pardubice s rytířem Arnoštem z Hostýně.

Jeho syn Arnošt z Pardubic byl prvním pražským arcibiskupem. Na scénu nastoupil šlechtický rod pánů z Pardubic, kteří měli ve svém znaku přední bílou (stříbrnou) polovinu koně se zlatou uzdou na červeném štítu.

Arnoštova závěť z roku 1340 je prvním dokladem o existenci Pardubic jako města, přesněji jako poddanského městečka. Povýšení Pardubic na městečko se tedy uskutečnilo někdy v letech 1332–1340.

Historické domy - Dům u Jonáše

Historické domy – Dům u Jonáše

V roce 1390 byla postoupena část panství Hanušovi z Milheimu. Dalším majitelem po jeho smrti se na začátku husitských válek stal Viktorín Boček z Kunštátu a Poděbrad.

Za husitských válek Pardubice pravděpodobně získal úchvatem moravský šlechtic Jan Hlaváč z Mitrova.

V roce 1491 město koupil Vilém II. z Pernštejna, nejmocnější šlechtic tehdejšího českého království.

Vtipný sloupek patník

Vtipný sloupek patník

Vedle zvelebování města a panství se pustil i do pozdně gotické přestavby zdejšího vodního hradu, jeho synové Vojtěch a Jan pak pokračovali ve stylu renesančním.

Tento historický unikát – přechod obranného vodního hradu na rozlehlý a pohodlný pardubický zámek – lze obdivovat dodnes. Pernštejnové se zasloužili i za celé historické městské jádro s renesančním náměstím, malebnými uličkami a dominantou Pardubic – Zelenou bránou.

Po slavné éře Pernštejnů, kteří zadlužené panství prodali v roce 1560 arciknížeti Maxmiliánu II. Habsburskému, nastal úpadek. Třicetiletá válka město ještě více zbídačila.

Pardubice – památky

Zámek Pardubice

Zámek

Zámek Pardubice

Vzácný doklad přechodného typu mezi hradem a zámkem. Původní panské sídlo z přelomu 13. a 14. století bylo za Pernštejnů přestavěno. Sbírky pohlednic Orbis pictus. Více info zde pardubický zámek.

Krematorium Pardubice

Krematorium Pardubice

Krematorium Pardubice

Architektonicky cenné krematorium postavené dle plánů architekta Pavla Janáka v letech 1921–1923 ve stylu art deco. Více info zde Krematorium.

Pardubice Pernštýnské náměstí Zelená brána a věž

Pardubice Pernštýnské náměstí Zelená brána a věž

Pernštýnské náměstí Zelená brána a věž

Pernštýnské náměstí je hlavní náměstí v historické části města. Na náměstí se tyčí Mariánský sloup, který byl postaven v roce 1698, že se roku 1680 Pardubicím vyhnula morová epidemie. Dominantou náměstí je pardubická radnice a Zelená brána s vyhlídkovou věží.

Zelená brána představuje jednu z nejznámějších dominant Pardubic a spolu se zámkem vévodí historickému centru města. Ve skutečnosti jde o dva objekty – bránu a věž, vysokou zhruba 60 m. Více info zde https://www.zelenabrana.eu/cs/

Užitečné odkazy

Oficiální stránky a další informace zde https://pardubice.eu/turista.

Chci jinam

Chcete navštívit jiné památky v Pardubickém kraji? Zkuste to zde památky v Pardubickém kraji.

Sdílejte na:
Posted in Pardubický kraj and tagged .