Zámek Mikulov

Zámek Mikulov – počátkem 13. století založil Přemysl Otakar I. V Mikulově kamenný hrad. V roce 1249 markrabí, pozdější král Přemysl Otakar II., udělil hrad a město lénem dolnorakouskému šlechtici Jindřichu z Liechtenštejna. V rukou rodiny Liechtenštejnů hrad zůstal do roku 1560. Později barokní přestavba na zámek. Bohaté sbírky přístupné veřejnosti.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Napajedla

Zámek Napajedla – barokní zámek z poloviny 18. století. Zámek slouží jako luxusní hotel, jsou v něm pořádány svatby a společenské události, je veřejnosti přístupný na objednávku minimálně 5 osob, přístupný je i zámecký park, který byl založen v 70. letech 18. století. Bylo zde vysazeno množství vzácných dřevin. Uprostřed je malý rybníček. Ve zbytku […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Stránov

Zámek Stránov – předchůdcem zámku byla tvrz z roku 1429 kolem roku 1600 přestavěna na renesanční zámek. Dnešní romantický novorenesanční zámek, přestavěný z původního středověkého hradu podle návrhu arch. Josefa Schulze. Nabídka: prohlídky (zámecké interiéry, gotická kaple, sbírka motýlů, sbírka motocyklů), gotická věž s vyhlídkou, galerie, kulturní akce, programy na objednávku, svatební obřady, pronájmy prostor. […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Kamenice nad Lipou

Zámek Kamenice nad Lipou – původní hrad ze 13. století byl nově přestavován v polovině 16. století. Klasicistní přestavbu dal provést v letech 1839-1842 Jakub Rudolf Geymüller. Okolo zámku se rozkládá anglický park se starou lípou (700 – 800 let), podle které dostala Kamenice svůj název. V roce 1998 zámek přešel do správy Uměleckoprůmyslového musea […]

pokračovat ve čtení ...

Maiselova synagoga

Praha 1, Maiselova, Jáchymova 10. Maiselova synagoga byla vystavěna na základě privilégia Rudolfa II. jako soukromá synagoga Morděcheje Maisela v letech 1590 až 1592 Judou Corefem de Herz. Po požáru roku 1689 obnovena a přestavena roku 1864 a znovu přestavena v letech 1892 až 1905 podle návrhu Alfréda Grotta v novogotickém slohu.

pokračovat ve čtení ...

Národní divadlo

Postaveno v novorenesančním slohu podle návrhu Josefa Zítka a Josefa Schulze, který ve stavbě pokračoval. Na výzdobě nového divadla se podíleli umělci „generace Národního divadla“ (Aleš, Brožík, Hynais, Ženíšek, Myslbek, Schnirch, Wagner). Divadlo se stalo společenským i architektonickým pojetím ryzím dílem české novorenesance.

pokračovat ve čtení ...

Národní muzeum

Národní muzeum bylo postaveno v roce 1885 až 1890 podle plánů profesora Josefa Schulze. Budova je v novorenesančním slohu. Vnitřní výzdoba je od umělců generace Národního divadla – Františka Ženíška, Václava Brožíka a Vojtěcha Hynaise. Nejvýznamější prostor muzea je tzv. Pantheon, který prochází všemi patry a je sklenut kupolí.

pokračovat ve čtení ...

Zřícenina hradu Žampach

Zřícenina hradu Žampach – hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století. Zakladatelem byl pravděpodobně Petr ze Žampachu, který loupil v lanšperském panství. Za vlády Jana Lucemburského zde panoval loupeživý rytíř Jan ze Smojna nazývaný Pancíř. Kolem roku 1355 byl hrad dobyt kralevicem Karlem a rytíř byl oběšen. Hrad začal pustnout koncem 16. století.

pokračovat ve čtení ...

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše. Památník byl zřízen v roce 1963 v domě, kde spisovatel pobýval v posledních třech letech svého života. Samostatnou expozici má od roku 1998 v podkroví domu novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. Okolí památníku vyniká přírodními krásami a je dostupné turistickými stezkami. Foto: KČP licence CC

pokračovat ve čtení ...

Drábské světničky

Drábské světničky – původně charvátské hradiště. V polovině 13. století založili středověký skalní hrad pravděpodobně Markvartici. Hrad tvoří soubor sedmi vzájemně izolovaných pískovcových skalních bloků. Jednotlivé stavby zbudované na nestejně vysokých skalách propojovaly dřevěné mosty a ochozy. Na hradě byla natáčena pohádka Třetí princ. Drábské světničky jsou pozůstatky původně dřevěného hradu na pískovcových blocích v […]

pokračovat ve čtení ...

Staroměstská radnice

Praha 1, Staroměstské nám. Radnice Starého Města pražského byla zřízena kolem roku 1300. Čtyřboká věž dostavěna ve vrcholně gotickém slohu roku 1364 s bohatou výzdobou a arkýřovou kaplí. Orloj zhotovil kolem roku 1410 Mikuláš z Kadaně. Východní křídlo Staroměstské radnice bylo zničeno v roce 1945 a již neobnoveno.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Jezeří

Zámek Jezeří – původní středověký hrad byl v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek. V v letech 1696 – 1713 přestavěn v raně barokním stylu. Po stranách portálu hlavního průčelí jsou sochy Atlantů, připisované baroknímu sochaři Janu Adamu Dietzovi. V současné době se zámek rekonstruuje a je částečně přístupný.

pokračovat ve čtení ...

Toskánský palác

Praha 1, Hradčanské nám. 5. Toskánský palác byl postaven v raně barokním slohu architektem Janem Matheyem a stavitelem Jakubem Antonínem Canavallem v letech 1689 až 1691 na místě několika měšťanských a šlechtických domů. Palác vystavěný Thun-Hohenštejny zakoupila velkovévodkyně Toskánská počátkem 18. století.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Veveří

Hrad Veveří – jeden z nejrozsáhlejších hradních areálů v České republice. Původně zřejmě malý lovecký hrádek či pouze dvorec moravských markrabat je v pramenech poprvé připomínán roku 1213. Veveří jako kamenný hrad vzniká pravděpodobně až před polovinou 13. Století. Probíhá rekonstrukce, přístupná je pouze část expozice.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Roudnice nad Labem

Zámek Roudnice nad Labem – původně stávala na místě zámku románská falc pražských biskupů z roku 1190. Z roudnického hradu zasahovali pražští arcibiskupové do osudů celé země. Václav Eusebius z Lobkovic dal starý hrad zbořit a na jeho místě postavit zámek podle projektu Františka Carattiho (1652). Jedná se o čtvrtý největší zámek v České republice […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Nové Město nad Metují – Objevte perlu Východních Čech!

Foto Herbert Frank, Jan Sokol, Dana Tvrda, Mel A, Ewwwa licence CC. Zámek Nové Město nad Metují je součástí městské památkové reservace a nachází se v západním rohu náměstí. Byl postaven společně s městem, původně jako pozdně gotický hrad, který měl město chránit. Farní pamětní kniha uvádí, že základní kámen budoucího města a hradu byl […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Třebívlice

Zámek Třebívlice – první záznamy jsou z r. 1318, kdy se zde nacházela tvrz. V 80. letech 18. století přestavěna na barokní zámek. V okolí zámku je zámecký park. V zámku pobývala poslední láska Johana Wofganga Goetha, Ulrika von Loewetzow která zde žila až do roku 1899 kdy zemřela ve věku 95 let. V zámku […]

pokračovat ve čtení ...

Hrad Sovinec

Hrad Sovinec založil rod Hrutovicu asi v roce 1334. Později majetek řádu německých rytířů. Rozsáhlá barokní pevnost. Za II. světové války zde byli drženi francouzští vojáci. Na konci války byl hrad vydrancován a zapálen. Po částečné rekonstrukci v 70. a 80. letech 20. století je zde stálá expozice a galerie. Foto Radek Bartoš licence CC

pokračovat ve čtení ...

Letohrádek Michnův

Michnův letohrádek (Amerika) je jednopatrová stavba uprostřed zahrady zbudovaná Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem v letech 1715 až 1720 pro hraběte Michnu z Vacínova. Patří k nejpůvabnějším stavbám pražského baroka. V současné době je zde umístěno Muzeum české hudby s expozicí Antonína Dvořáka.

pokračovat ve čtení ...

Letohrádek Hvězda

Letohrádek Hvězda byl vystavěn v letech 1555 až 1556 arcivévodou Ferdinandem Tyrolským v duchu manýristických architektonických koncepcí 16. století. Dvoupatrová budova na půdorysu šesticípé hvězdy. V současné době muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Aleše. Letohrádek je přístupný veřejnosti.

pokračovat ve čtení ...

Tvrz Petrovice u Měčína

Tvrz Petrovice u Měčína – původně renesanční tvrz z konce 16. stol., postavená Kokořovci z Kokořova. Později přestavěna na zámeček. V 19. stol. a až do roku 1945 byla součástí velkostatku zámku Žinkovy. V soukromém vlastnictví, po opravách je plánováno otevření největší sbírky papírových modelů českých památek.

pokračovat ve čtení ...

Lázně Bělohrad

Lázně Bělohrad je městečko o 2 500 obyvateli ve kterém se nacházejí slatinné lázně a barokní zámek z přelomu 17. a 18. století s kaplí zasvěcenou Janu Evangelistovi. Zámek je v současné době využit pro školství a veřejnosti není přístupný. Za zámkem se rozkládá Zámecký park s bývalou empírovou zimní oranžerií, která byla v roce […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Maleč

Zámek Maleč – v průběhu 17. století byl na místě hradu Sokolov postaven raně barokní zámek. Roku 1862 koupil zámek František Ladislav Rieger. Jeho tchán František Palacký zde vytvořil značnou část Dějin národu českého. V zámku je muzeum historie české hudby, doplněné památkami na oba historiky. Foto Petr Gabriel Photo licence CC

pokračovat ve čtení ...

Zámek Oslavany

Zámek Oslavany – původně první ženský cisterciácký klášter na Moravě byl založen v roce 1225 Heilwigou ze Znojma. V roce 1423 byl klášter údajně vypálen husity. Klášter se začal přestavovat na zámek po rozsáhlém požáru v roce 1517. V současné době probíhá rekonstrukce zámku. Přístupné je přírodní koupaliště s biotopem, pivovar a restaurace, muzeum krátkých […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Bon Repos

Zámek Bon Repos – nově rekonstruovaný zámek v blízkosti Prahy. Vhodné místo pro konání svateb, seminářů, konferencí a firemních akcí. Ubytování je možné v 8 pokojích. Zámek je historickou a kulturní památkou.V areálu se nachází Nový zámek,Starý zámek,Kaple Nejsvětější trojice, Čínský pavilon, zámecký bazén a zámecká zahrada. Foto Stanislav Svoboda licence CC

pokračovat ve čtení ...

Zámecká fara Vidžín

Zámecká fara Vidžín – bývalé letní sídlo opata z Teplé Raymunda Šimonovského a v současnosti kulturní památka pochází z roku 1728. Naleznete ji 45 km severozápadně od Plzně nedaleko městečka Úterý v trojúhelníku lázeňských měst: Konstantinovy Lázně, Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Konají se zde luxusní svatby na úrovni. Foto Tusiman licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Klementinum

Původně od roku 1232 klášterem dominikánů. Od roku 1558 zde byla jezuitská kolej, po roce 1773 univerzitní knihovna a nyní Národní knihovna. Součástí areálu je také kostel sv. Salvátora, kostel sv. Klimenta, kaple Nanebevzetí Panny Marie – Vlašská kaple a Hvězdárenská věž.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Vlašim

Zámek Vlašim se nachází nad řekou Blanicí. Původní hrad nechal postavit ve 14. století Hynek z Vlašimi. Od 18. století až do roku 1945 vlastnili zámek Auerspergové, kteří nechali zámek upravit klasicistně. Zámek je přístupný veřejnosti. V okolí zámku je rozsáhlý zámecký park. Zámek Vlašim je historickým sídlem nacházejícím se ve stejnojmenném městě Vlašim ve […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Velké Meziříčí

Zámek Velké Meziříčí – předchůdcem renesančního zámku byl gotický hrad ze 13. století. V 18. století byl zámek doplněn o barokní křídlo. Muzejní expozice je věnována výstavbě silnic a dálnic v České republice a modelům mostů. Dále jsou v zámku ornitologické exponáty a zástupci mořské fauny. Foto Aisano licence CC

pokračovat ve čtení ...

Zámek Veltrusy

Zámek Veltrusy se nachází cca 25 km severně od Prahy. Jedná se o barokní zámek, který byl v minulosti součástí majetku rodu Chotků. Barokní zámek pochází v první polovině 18. století a postupem času byl doplněn i o klasicistní prvky. Popis zámku Zámek pochází z 1. poloviny 18. století a je mimořádným dílem vrcholného baroka, […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek Karlova Koruna

Zámek Karlova Koruna Chlumec nad Cidlinou – zámecký park otevřen celoročně. Šlechtické reprezentační barokní sídlo z 18. století v Chlumci nad Cidlinou Interiérová expozice seznamuje návštěvníky s dějinami rodu Kinských v portrétech a chovem koní Kinských – chlumeckých plaváku Svatby, společenské akce, rauty. Zámek Karlova Koruna Chlumec nad Cidlinou – historie Prvním šlechtickým sídlem byla […]

pokračovat ve čtení ...

RetroAutoMuzeum

RetroAutoMuzeum ve Strnadicích u Maršovic, nedaleko Vrchotových Janovic u Benešova připomíná pamětníkům vozy, které je provázely jejich životy, i ty, o nichž pouze snili. Těm později narozeným pak dá na okamžik zakusit, jaký byl motoristický život jejich rodičů či prarodičů. Ilustrační foto Ralf Roletschek licence CC

pokračovat ve čtení ...

Nové Hrady u Českých Budějovic

Nové Hrady u Českých Budějovic – rozlehlý gotický hrad Rožmberků, poničený husity a požárem roku 1467, znovu silně poškozen výbuchem střelného prachu roku 1573 a zemětřesením roku 1605. Obnoven a rozšířen barokně. V místě je ještě nový zámek a klášter servitů. Městečko i okolí stojí za návštěvu.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Hrubá Skála

Zámek Hrubá Skála – v roce 1350 Hynek z Valdštejna postavil hrad Skály. Jan Lexa z Aehrenthálu v polovině 19. století přestavěl hrad do podoby romantického gotického zámku. Na místě bývalého hradního vězení byl vysázen počátkem 19. století anglický park. V zámku je dnes hotel. Foto Matěj Baťha licence CC

pokračovat ve čtení ...

Zámek Náměšť na Hané

Zámek Náměšť na Hané – rokokový zámeček s nádhernými interiéry. Zámek nechal vystavět hrabě Ferdinand Bonaventura Harrach v letech 1760-1763. Z vybavení přitahují největší pozornost návštěvníků honosné kočáry ze sbírek olomouckého arcibiskupství. Zámek je obklopen pěkným parkem. Foto Palickap licence CC

pokračovat ve čtení ...

Sázavský klášter

Sázavský klášter – počátky kláštera sahají do doby kolem roku 1032, u jeho zrodu stáli sv. Prokop a kníže Oldřich. Z původních románských staveb byly odkryty jen základy, nynější pocházejí ze 14. století, zčásti přestavěné a upravené v době baroka a zejména kolem roku 1860. Původně klášter založený roku 1032. Od počátku 12. století klášterem […]

pokračovat ve čtení ...