Národní památník

Praha 3, vrch Žižkov s největší jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova na světě. Návrh začal zpracovávat prof. B. Kafka po roce 1931. Až po dvaceti letech byla socha odlita a byla slavnostně odhalena v roce 1950, ve výroční den husitské bitvy na Vítkově.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Heřmanův Městec

Zámek Heřmanův Městec – pozdně barokní zámek z r. 1784, Věž šestihranná, neogotická z r. 1848 a upravená v roce 1860 dle anglického vzoru. Celek je pozdně barokní sídlo v rozsáhlém, velmi hodnotném anglickém parku. Zámek stojí v místech, kde snad původně stávala městecká tvrz. Zámek není veřejnosti přístupný. Je v něm umístěn Domov pro […]

pokračovat ve čtení ...

Klášter Rajhrad

Nejstarší klášter na Moravě. V roce 1045 kníže Břetislav daroval toto místo s přilehlou krajinou břevnovskému klášteru. Vlastní klášter je komplex budov soustředěných kolem dvora s dominantou kostela. Architektem klášterního areálu byl J. B. Santini.

pokračovat ve čtení ...

Telč

Městská památková rezervace a zámek. Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury. Jeho přitažlivost je tím vetší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovaly ve velmi dobrém stavu původní interiéry.

pokračovat ve čtení ...

Jeseník

Tvrz vodní s kamenným mostem, vodním příkopem a parkem. Ukázka středověké architektury. Tvrz vznikla v období kolonizace ve 13. století. Koncem 18. století se tvrz stala působištěm skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu. Dnes je majetkem Lesů ČR.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Bečov nad Teplou

Zámek Bečov nad Teplou – gotický hrad z 13. století byl renesanční přestavbou obohacen o kamenné portály a nástěnné malby. Pod hradem stojí zámek z 18. století. V roce 1985 byl v hradní kapli objeven románský relikviář sv. Maura ze 13. století – druhý největší poklad v ČR. Foto VitVit licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Kralický Sněžník

Kralický Sněžník – hora s výškou 1425 m leží na hlavním evropském rozvodí. Pramen řeky Moravy spolu s několika přítoky odvádí vody z jižní části hory do Černého moře. Severní (polská) část hory patří do úmoří Baltského moře. Výstup stojí za to. Zřícenina rozhledny. Foto Penzion Heřmanice licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Choceň Orlické muzeum

Zámek Choceň Orlické muzeum – původně renesanční objekt s obdélníkovým nádvořím z roku 1562. Klasicistně upraven v roce 1829. V letech 1849-50 přistavěna pseudogotická kaple Nanebevzetí Panny Marie. Zámecký park v anglickém stylu (17,5 ha) s alejemi a asi 200 druhy dřevin . V zámku sídlí Orlické muzeum Choceň. Foto Stanislav Dusík licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Bohnický zámeček

Praha 8, Bohnická 61. Z původní stavby Bohnického zámku se zachovala pouze levá část s branou a patrová střední budova z druhé poloviny 18. století. Průčelí zámku z počátku 19. století je upraveno klasicisticky. Zámek je veřejnosti nepřístupný.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Miletín

Zámek Miletín – barokní zámek postaven za místě starého hradu roku 1693. Dnešní empírovou podobu zámek získal v polovině 19.stol.Park v jeho okolí zřídil kníže Alexandr Schonburg – Hartenstein po r. 1881.v podobě přírodně krajinářského parku o rozloze 9,2 ha. Zámek i park je v soukromých rukách a je veřejnosti nepřístupný. Foto Jirka23 licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hanspaulka

Praha 6, Šárecká 29. Hans Paul Hipmann postavil po roce 1733 velké obytné stavení Hanspaulský letohrádek. Jedná se o jednopatrovou budovu, která prošla přestavbami v letech 1823 až 1834 a v 19. století. Letohrádek je veřejnosti nepřístupný.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Červený Hrádek

Zámek Červený Hrádek – původní hrad nechal postavit koncem 13. stol. Albrecht ze Seeberku. Za Jana Adama Hrzána, v 60. letech 17. stol. započala na místě hradu stavba nového zámku, která byla dokončena v r. 1675. V okolí zámku byl zřízen rozsáhlý anglický park. V zámku je veřejnosti přístupný,konají se prohlídky a také je v […]

pokračovat ve čtení ...

Hvězdárna na Petříně

Štefánikova hvězdárna na Petříně byla vybudována v letech 1927 až 1929 podle achitekta J. Veselíka. V 70. letech byla provedena rozsáhlá přestavba a hvězdárna byla vybavena moderními přístroji. V současné době je veřejnosti přístupná.

pokračovat ve čtení ...

Goticko renesanční tvrz v Bohdíkově u Rudy

Patrová obdélníková gotickorenesanční středověká tvrz s pískovcovými ostěními z Maletínského pískovce a sklepením.Poslední šlechtičtí majitelé byli Lichtenštejnové.U tvrze býval v minulosti dvůr a pivovar.Dnes je v soukromých rukou.

pokračovat ve čtení ...

Mariánské Lázně

Mariánské Lázně jsou druhými největšími českými lázněmi. Přímo v areálu jich vyvěrá 40 a v nejbližším okolí téměř 100. Lázně byly založeny počátkem 19.století a počátkem 20.století již patřily mezi nejvýznamnější evropská střediska. Foto LenkaSvasek licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Smetanovo divadlo

Státní opera Praha je novorenesanční stavba z roku 1886 až 1887 podle plánů vídeňských architektů Fellnera a Helmera. Na průčelí umístěny busty od sochaře Menzela a štít se skupinou Vozu Dionýsova a Thalie od Theodora Friedla.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Poděbrady

Zámek Poděbrady – původně vodní hrad v 16. století přestavěn na renesanční zámek. Dnes se v celém objektu zámku nacházejí pouze dvě veřejnosti přístupné prostory – památkově upraven středověká kaple a s ní sousedící tzv. rodná síň krále Jiřího.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Brandýs nad Labem

Zámek Brandýs nad Labem – historie zámku sahá do počátku 14. století, kdy na tomto místě nechal Jan z Michalovic postavit tvrz na ochranu říčního přechodu na důležité pražskolužické obchodní cestě. Postupně se tvrz rozrostla na hrad a později na zámek. Brandýs nad Labem je hrad přestavěný na zámek v souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav […]

pokračovat ve čtení ...

Zámek hrad Lemberk

Zámek hrad Lemberk – pomezní gotický hrad při zemské stezce do Lužice založil kolem roku 1240 Havel z rodu Markvarticů. Přestavby z 16. a 17. století změnily gotický hrad na renesanční zámek, později na raně barokní úpravy. Geometrická sgrafita. Foto VitVit licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Kašna Glaverbel Czech

Kašna byla sestavena roku 1996. Z kruhového bazénku vystupují soustředně vrstvené kruhy skla, z jejichž vrcholu vyrůstá krychlová ocelová plastika. Kašna symbolickým užitím materiálu vzdává hold tradiční sklářské výrobě.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Bruntál

Zámek Bruntál založili ve 2. polovině 15. století páni z Vrbna, kteří jej v 16. století a počátkem 17. století přestavěli v honosný renesanční zámek ve tvaru kruhové výsece. Nynější podoba vznikla přestavbou v letech 1766-1769. Foto Norbert Požár licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Kamenné řady u Kounova

Nedaleko obce Kounov se v lese mezi stromy táhnou řady naskládaných balvanů. Vždy v pravidelných rozestupech a rovnoběžně vedle sebe v severojižním směru. Řady je 14 a jsou dlouhé 200 až 300 m. Význam památky není známý.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Buchlov

Hrad Buchlov byl založen ve 13. století jako strategicky obranná pevnost a správní středisko se soudní pravomocí a tzv. loveckým právem. Králům patřil až do 16. století. Další majitelé hrad upravovali v duchu renesance a baroka. Foto Mercy of Wikipedia licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Pernštejn

Hrad Pernštejn – rozsáhlé reprezentativní sídlo, jeden z nejlépe dochovaných gotických hradu u nás. Vznikl v polovině 13. století, sídlo rodu pánu z Pernštejna, renesančně rozšířený, nevýrazně barokně, upravený klasicistně a romanticky. Foto Jiří Komárek licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Hasištejn

Hrad Hasištejn – gotický hrad ze 14. století. V roce 1491 zde žil cestovatel a spisovatel B. Hasištejnský z Lobkovic. Tehdy byl kolem hradu vybudován nový obranný systém. Vystřídalo se zde několik majitelů a posléze začal hrad pustnout. Foto Petr Kinšt licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Žleby

Zámek Žleby byl založen pány z Lichtenburka v 2. pol. 13. století. Pozdější barokní a historizující změny jsou spjaty s knížecím rodem Auerspergu. V. K. Auersperg koncipoval své sídlo v duchu velkolepého romantismu. Zámek Žleby je skvělým tipem na výlet do Středních Čech. Tento zámek se nachází ve stejnojmenné obci, přibližně sedm kilometrů východně od […]

pokračovat ve čtení ...

Ratibořice

Zámek byl postaven v letech 1702-1708 a ve formách pozdního středoevropského klasicismu a empíru. Žila zde kněžna Wilemína Zaháňská dlouholetá láska knížere Metternicha. K zámku přiléhá park založený kolem roku 1810.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Nové Hrady u Litomyšle

Zámek Nové Hrady u Litomyšle – rokokový zámek se zahradou byl vystavěný v letech 1774-1777 majitelem panství Janem Antonínem Harbuvalem Chamaré. V přízemí zámku je znovu otevřena stálá expozice nábytku ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Foto Prazak licence CC

pokračovat ve čtení ...

Český Šternberk

Původně hrad založený roku 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců. Stavební vývoj sahá od pozdně gotických přestaveb, zdokonalujících obranný systém, až po honosné raně barokní úpravy interiéru pro účely pohodlného obývání.

pokračovat ve čtení ...

Skanzen Přerov nad Labem

Skanzen Přerov nad Labem – Polabské národopisné muzeum je oficiální název nejstaršího českého skanzenu lidové architektury, který sídlí v středočeském Přerově nad Labem. Je jednou z expozic Polabského muzea v Poděbradech. Založil jej okolo roku 1900 majitel místního panství – rakouský arcivévoda Ludvík Salvátor Toskánský. Jedná se o čtvrtý nejstarší skanzen v Evropě s výjimkou […]

pokračovat ve čtení ...

Kolovratský palác

Praha 1, Valdštejnská 10. Kolovratský palác je barokní stavba palácového typu od Ignáce Antonína Palliardiho z roku 1780. V poslední čtvrtině 19. století palác získali Kolovratové a pseudobarokně upravili interiéry.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Švihov

Hrad Švihov – pozdně gotický vodní hrad Puty Švihovského z Rýzmberka, vybudovaný na místě bývalé tvrze na přelomu 15. a 16. století. Po třicetileté válce neobýván, změněn na sýpku, v 19. století Opuštěn.. Po roce 1950 opravován. Foto samsonet dodo licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Bílá hora

Památník bitvy na Bílé hoře 1620 postavený sokolskou župou. Mohyla na místě bitvy na Bílé hoře při níž byla poražena vojska českých stavů spojenými armádami císaře Ferdinanda II. a Katolické ligy 8. listopadu 1620.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Krnov

Zámek Krnov se nachází v historického jádru města Krnova. Byl vybudován v letech 1531-1535 stavitel Hanuš Ennych z Ennychu. Areál je chráněn soustavou městského opevnění. V současné době je zámek nepřístupný veřejnosti. Vlastní ho soukromá společnost, která pronajímá prostory v zámku k bydlení a podnikání. Foto Palickap licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Nová Bystřice

Novobystřický zámek je prvně připomínán v roce 1341. Dnešní podoba je renesanční z roku 1610 – 1611. V současné době je zámek nepřístupný veřejnosti. V okolí zámku je park. V parku jsou vystaveny moderní plastiky.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Velhartice

Hrad Velhartice – hrad založený na počátku 14. století, rozšířený pozdně goticky. Gotický palác a věž Putna spojuje světově unikátní gotický kamenný most. Později došlo k vestavbě pozdně renesančního palácového křídla s arkádami. Foto Krabat77 licence CC.

pokračovat ve čtení ...