Nový Falkenburk

Zámek v Jablonném v Podještědí postaven v letech 1562 – 1572 Jindřichem Berkou z Dubé. Kolem roku 1760 barokně přestavován F. Högerem. Poslední úprava je pseudorokoková z roku 1901. Zámek je veřejnosti nepřístupný. Foto VitVit licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Kosmonosy

Původně renezanční tvrz z 16.století byl v roce 1697 přestavěn architektem Allipradim. V okolí zámku je anglický park. Zámek je veřejnosti nepřístupný a sídlí v něm základní škola.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Rožmberk

Hrad Rožmberk – jeden z nejstarších hradu Vítkovců vybudovaný jako dvojhradí. Tzv. Dolní hrad je z poloviny 13. století, renesančně přestavěný a v 19. století upravený ve stylu anglické novogotiky. Foto Esperanto-klubo Písek licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Jenčov

Hrad Jenčov – zřícenina hradu nachází se nedaleko od obce Běleč. Byl postaven mezi zalesněnými stráněmi na skalce obtékané potokem Vůznicí, který tak vytvářel kolem hradu přirozený vodní příkop. Foto Fagnes licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Valtice

Zámek Valtice – rozsáhlá barokní zámecká rezidence Lichtenštejnů, původně středověký hrad, na jehož místě je postavený manýristický zámek. V šedesátých letech 20. století došlo k obnově interiérů. Foto v záhlaví článku Zdeněk Pražák licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Smečno

Předchůdcem renesančního zámku byl pozdně gotický hrad z roku 1460 vybudovaný Bořitou z Martinic. Renesanční přestavba probíhala od roku 1586. Zámek je v současné době nepřístupný.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Kačina

Zámek Kačina – zámek dal postavit hrabe J. R. Chotek v letech 1802-22 stavitelem J. Fischerem z Drážďan. Patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Muzeum českého venkova. Foto Petr1888 licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad a zámek Horšovský Týn

Hrad a zámek Horšovský Týn – raně gotický biskupský hrad. Hrad a zámek je cenný tím, že po renesanční přestavbě po požáru v roce 1547 nebyl již později přestavován, až na drobné úpravy na konci 19. století. Foto Jik jik licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hluboš

Pozdně barokní zámek postavený na místě gotické tvrze, upravený do novorenesanční podoby na konci 19. století. Na přelomu let 1920-21 první letní sídlo prezidenta T. G. Masaryka. V současnosti je nepřístupný veřejnosti.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Bezděz

Hrad Bezděz – jeden z nejvýznamnějších gotických hradu v Čechách. Postaven Přemyslem Otakarem II. v letech 1264-78. Po bitvě na Moravském poli zde byl vězněn mladý Vaclav II. (vězeň na Bezdězu). Foto Lukáš Kalista licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Michalovice

Hrad Michalovice – hrad založili Markvartici po roce 1270 jako součást obranného systému svého panství. Roku 1468 majitel Jan z Cimburka přesídlil do Mladé Boleslavi a hrad byl ponechán svému osudu. Foto RadekS licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Jeseník

První vodoléčebné lázně na světě, založené Vincencem Priessnitzem. Léčí se zde hlavně nervové choroby a nemoci pohybového ústrojí. Jedny z nejkrásnějších lázní v České republice.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Potštejn

Hrad Potštejn – hrad založen rodem Drslavicu koncem 13. století, za doby loupeživého rytíře Mikuláše z Potštejna v roce 1339 obléhán a dobyt Karlem IV., následně spravován jako zboží královské. Foto Karelj licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Manětín

Zámek Manětín – zámek stojí na pozemcích bývalé komendy johanitu, v 16. století za Hrobcických z Hrobcic vystaven zámek. Dnešní barokní budova pochází z přestavby po požáru města v roce 1712. Foto Ondrej.konicek licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Častolovice

Zámek Častolovice – renesanční zámek z let 1588-1664 na místě starší tvrze. Novogotické úpravy z 19. století odstraněny při poslední přestavbě po r. 1900, kdy byla zámku vrácena renesanční podoba. Foto Stanislav Dusík licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Kladno

Původně gotická tvrz kolem roku 1600 přestavěna na renesanční zámek. Roku 1740 barokní přestavba K.I. Dienzenhoferem. V současné době je v zámku umístěno vlastivědné muzeum.

pokračovat ve čtení ...

Nová Ves u Chotěboře

Zámek byl postaven letech 1879–1880. V zámku je umístěn dětský domov. Empírový kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1819 na půdorysu osmiúhelníku s věží přistavěnou v roce 1868.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Litomyšl

Zámek Litomyšl – reprezentační renesanční zámek se sgrafitovou výzdobou postavený v letech 1568-1581. Klasicistní úpravy interiéru, zámecké divadlo se souborem jevištních dekorací J. Platzera. Foto Agnete licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Náchod

Zámek Náchod – raně gotický hrad založený kolem roku 1270. Na přelomu 16. a 17. století provedeny úpravy v renesančním a barokním slohu. Významný soubor tapisérií, sbírka květinových zátiší. Foto Kozuch licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Pochod Praha Prčice – Sedlec-Prčice

Pochod Praha Prčice – první historická zmínka o Sedlci je z roku 1318. Páni z Janovice zde vystavěli kostel sv. Jeronyma. V polovině května se pravidelně koná dálkový pochod Praha-Prčice i odjinud o kterém složil Ivan Mládek populární píseň Mě láká velice pochod Praha Prčice. Foto ŠJů licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Bertramka

Na Praze 5 se nachází malé muzeum W. A. Mozarta. Jedná se o pěknou opravenou budovu s překrásnou udržovanou zahradou. Nalézá se nadeleko metra Anděl a jste jako v jiném světě.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Blansko

Zámek Blansko – zámek byl postaven pravděpodobně na místě středověké tvrze vzniklé po rozboření nedalekého hradu vojsky Prokopa Holého. Sídlo bylo roku 1574 přestavěno na renesanční zámek. V zámku je umístěna expozice Muzea Blanenska. Foto Palickap licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Hrad Točník

Hrad Točník – královský hrad Václava IV. z přelomu 14. a 15. století. Po renesančních úpravách za Vartemberků a Lobkoviců byl hrad užíván až do třicetileté války, během níž však zpustnul. Foto Faragas licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Břevnovský klášter

Areál bývalého Benediktinského kláštera patří mezi nejstrarší kláštery v Čechách. Barokní přestavba byla provedena podle plánů Kryštofa Dienzenhofera mezi léty 1708 až 1735.

pokračovat ve čtení ...

Kokořín

Hrad založený ve 14. století. Získal svou podobu až přestavbou na počátku 20. stol., kdy se stal kulturním vlasteneckým sídlem a zároveň i památníkem podnikatele V. Špačka.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Mirošov

V místech zámku stávala tvrz vybudovaná na přelomu 16. a 17. století. V 18. století za Vraždů z Kunvaldu přestavěna v barokní zámek. V zámku rozsáhlá archeologická sbírka. Není přístupný veřejnosti. Foto Prochin licence CC.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec – raně gotický hrad, založen 1280, do zámecké podoby byl přestavován na počátku 16. a 17. století, další úpravy v empírovém slohu byly provedeny v 1. polovině 19. století. Hrubý Rohozec (německy Großrohosetz) je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné městské části na severozápadním okraji města Turnova. Zámek je od roku 2002 […]

pokračovat ve čtení ...

Rabí

Označován za nejrozsáhlejší hradní zříceninu v Čechách. Hradní areál je obehnán dělostřeleckým opevněním, které patří k nejvyspělejším obranným systémům své doby v Evropě.

pokračovat ve čtení ...

Pinkasova synagoga

Pinkasova synagoga je gotická stavba z roku 1535 zbudována Masullamem Horovským. V letech 1954 až 1959 byl interiér upraven na Památník obětí nacistické rasové perzekuce.

pokračovat ve čtení ...

Clam – Gallasův palác

Clam-Gallasův palác nechal zbudovat Jaroslav V. Gallas v letech 1713 až 1730 podle architekta Josefa Fischera z Erlachu. V suterénu se dochovaly zbytky románského dvorce.

pokračovat ve čtení ...

Doudleby nad Orlicí

Stredověká tvrz Bubny z Litic, přestavená koncem 16. století na renesanční zámek čtvercového půdorysu s bohatou sgrafitovou výzdobou. V 17. století ranné barokní úpravy.

pokračovat ve čtení ...

Přibyslav

Původní gotický hrad ze 13. století, v roce 1424 dobyt husity, při obléhání zemřel Jan Žižka. Renesanční zámek postavil na jeho místě Zachariáš z Hradce kolem roku 1569.

pokračovat ve čtení ...

Mladá Boleslav

Jeden z nejstarších českých hradů. V 16.století přestavěn na zámek. Za Josefa II. byla stavba upravena na kasárna. V současnosti je v zámku umístěno vlastivědné muzeum.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Konopiště: Objevte místo kde žil Ferdinanda d’Este

Zámek Konopiště byl původně gotickou pevností, později barokní rezidencí a nakonec velkolepým sídlem následníka rakouského císařského trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Hledáte tip na výlet, kam se vydat za krásnou přírodou a historickou památkou? Pak byste si neměli nechat ujít zámek Konopiště, který se nachází nedaleko Benešova na Benešovsku. Zámek Konopiště je jednou z nejnavštěvovanějších a […]

pokračovat ve čtení ...

Zlín

Původně gotická tvrz přestavěna na renesanční zámek, který byl v 18. stol. upraven Klasicistně.. Expozice cestovatelů Ing. Hanzelky a Ing. Zikmunda. Luxusní restaurace.

pokračovat ve čtení ...

Zámek Bechyně

Zámek Bechyně – Přemysl Otakar II. roku 1268 a založil na místě slovanského hradiště kamenný hrad. Petr Vok z Rožmberka koupil Bechyni v roce 1569 a začal s její renesanční přestavbou. Foto Kralpilot licence CC.

pokračovat ve čtení ...